combine_images_980.jpg

Одржани програми у 2009. години (en)

1.

Назив едукативног семинара:

Клинички аспекти, савремена дијагностика и терапија поремећаја биланса воде и електролита

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

27.02.2009.године

7

28

2.

Назив едукативног семинара:

Хемороидална болест – савремени дијагностички и терапијски приступ

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Горан Станojeвић, Пук. асист. др Небојша Ђенић

06.03.2009.године

8

102

3.

Назив едукативног семинара:

Поремећаји расположења – савремени концепти

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Душан Лазаревић, Асист. др сци мед. Сузана Тошић Голубовић

20.03.2009.године

14

56

4.

Назив едукативног семинара:

Болести слузокоже усне дупље

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Љиљана Спалевић

27.3.2009.године

9

38

5.

Назив едукативног семинара:

Савремени дијагностички и терапијски принципи обољења усне дупље

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Љиљана Кесић

10.04.2009.године

13

46

6.

Назив едукативног семинара:

Неуромускуларни блок - савремени концепт и нови изазови клиничке праксе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Радмило Јанковић

10-11.04.2009.године

17

70

7.

Назив едукативног семинара:

Комплетна, комплексна деконгестивна терапија

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милица Лазовић

23.04.2009.године

3

20

8.

Назив едукативног семинара:

Четврти симпозијум из кардионефрологије са међународним учешћем

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

01-03.05.2009.године

34

176

9.

Назив едукативног семинара:

Од ткивног узорка до микроскопске фотографије – обрада ткивних узорака, хистохемија, ензимохистохемија, имунохистохемија, проточна цитометрија, култура ћелија и електронска микроскопија

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Николић

27-29.05.2009.године

11

16

10.

Назив едукативног семинара:

Инфламација у различитим патолошким стањима деце – нова сазнања

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Борислав Каменов

29.5.2009.године

13

8

11.

Назив едукативног семинара:

Нова достигнућа у истраживању ендемске нефропатије

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Академик Владисав Стефановић

17-18.04.2009.године

12.

Назив едукативног семинара:

Акутни коронарни синдром

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Павловић

02.10.2009.године

9

164

13.

Назив едукативног семинара:

Болести рада код здравствених радника

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

09.10.2009.године

5

80

14.

Назив едукативног семинара:

Професионални ризици у здравственим установама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

19.10.2009.године

3

85

15.

Назив едукативног семинара:

Актуелности у урогинекологији

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Игњатовић

23.10.2009.године

17

50

16.

Назив едукативног семинара:

Козметска дерматологија

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Ивана Бинић

30.10.2009.године

6

71

17.

Назив едукативног семинара:

Гинеколошка цитодијагностика

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Зоран Поп Трајковић

1.10.2009-31.3.2010.године

2

9

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code