combine_images_980.jpg

Чланови Комисије (en)

 

 Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета у Нишу, од 31.10.2023. године именују се чланови Комисије:

 

 • Проф. др Татјана Пејчић, председник Комисије и координатор за клиничку наставу
 • Проф. др Јелена Башић, координатор за претклиничку наставу
 • Проф. др Владимир Петровић, координатор радне групе за обилазак наставе
 • Проф. др Татјана Јовановић
 • Проф. др Наташа Миладиновић Тасић
 • Проф. др Славица Сунарић
 • Проф. др Иван Тасић
 • Проф. др Горан Раденковић
 • Проф. др Предраг Ковачевић
 • Проф. др Драгана Павловић    
 • Проф. др Марија Игић
 • Проф. др Андреј Вељковић
 • Доц. др Зорица Димитријевић
 • Доц. др Ирена Ћојбашић
 • Доц. др Соња Илић
 • Доц. др Драгана Стокановић
 • Доц. др Дане Кртинић
 • Доц. др Александра Величков
 • Асист. Христина Јовановић
 • Сунчица Станковић, пројектант информационих система и програма
 • Марија Траиловић, студент ИАС медицине
 • Софија Јевтић, студент ИАС медицине
 • Дуња Милосављевић, студент ИАС стоматологије

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code