combine_images_980.jpg

Школа ултразвука у нефрологији и урологији (en)

Print


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 9.5. - 10.6.2016. године, Медицински факултет Ниш; Клиника за нефрологију, Клинички центар Ниш; Клиника за урологију, Клинички центар Ниш; Центар за радиологију, Клинички центар Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Соња Раденковић

ПРEДAВAЧИ:

 1. Проф. др Соња Раденковић, Медицински факултет Ниш
 2. Др Војин Калезић, Клиника за нефрологију, Клинички центар Ниш
 3. Др Предраг Вуксановић, Клиника за нефрологију, Клинички центар Ниш
 4. Доц. др Јаблан Станковић, Медицински факултет Ниш, Клиника за урологију, Клинички центар Ниш
 5. Проф. др Јадранка Бутуровић-Пониквар, Клиника за нефрологију, Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија
 6. Проф. др Рафаел Пониквар, Клиника за нефрологију, Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија
 7. Прим. др Соња Тасић, Центар за радиологију, Клинички центар Ниш
 8. Др Весна Илић, Центар за радиологију, Клинички центар Ниш
 9. Прим. др Стојанча Митев, Центар за радиологију, Клинички центар Ниш
 10. Проф др Милан Павловић, Медицински факултет Ниш, Клиника за кардиологију, Клинички центар Ниш
 11. Проф. др Милан Радмановић, Електронски факултет Ниш, Електронски факултет Сарајево
 12. Проф. Драган Манчић, Електронски факултет Ниш

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Курс је намењен лекарима опште медицине, специјалистима опште, интерне медицине и урологије, као и лекарима субспецијалистима нефрологије и урологије.

Овом едукацијом могуће је обухватити и лекаре на специјализацији опште, интерне медицине, урологије и радиологије, као и лекаре који су на субспецијализацији нефрологије и ултразвука у клиничкој медицини.

Школу ултразвука треба да похађају сви они који желе да овладају основним знањима и вештинама, неопходним за рад у домену ултразвучне дијагностике уротракта.

Школа има мултидисциплинарни програм у чијој реализацији учествују еминентни стручњаци из области електронике, радиологије, нефрологије и урологије. Програм школе обухвата физичке принципе употребе ултразвука, карактеристике савремених ултразвучних апарата, технике примене ултразвука као дијагностичке методе и широку лепезу могућности што тачније медицинске интерпретације.

Ултразвучна дијагностика је као визуелна метода остварила изузетан успех. Она је широко примењивана у свакодневном клиничком раду и данас је неизоставни дијагностички поступак у многим гранама медицине, а посебно у нефрологији и урологији.

Предности ове методе су у јефтином поступку прегледа, могућностима понављања поступка без штетних последица по пацијента и изузетно вредном приказу органа. Наиме, ултразвук је томографски приказ органа који омогућава лакшу тродимензионалну представу о патолошком процесу и једини је преглед ове врсте у коме се може правити безброј нивоа пресека.

Посебан значај ултразвучне дијагностике у болестима бубрега и уротракта везан је за веома широку палету промена и патолошких промена на овом систему. Због тога употреба ултразвука представља основу и незаобилазни део савремених дијагностичких протоколу области нефрологије и урологије.

Ово је најједноставнија метода којом се могу открити аномалије положаја, величине и грађе бубрега, присуство цистичних и туморозних промена у бубрегу, као и у осталим деловима уротракта. Ултразвук је и сензитивна метода за откривање промена у раним стадијумима дијебетесне нефропатије као и у откривању промена у исхемијској болести бубрега, посебно у исхемијској хипертензивној нефропатији. Ехосонографија је данас и важна дијагностичка метода у поступку трансплантације бубрега и раног откривања одбацивања трансплантата.

У урологији, ултразвук је основна метода у процени постојања калкулозе уротракта и свих облика опструкције овог система.

С обзиром на велику учесталост болести уротракта, неопходно је укључивање већег броја лекара у дијагностику овог оболења, што захтева њихову добру обученост. Због тога, ова едукација има за циљ да полазницима понуди атрактиван едукативни програм који гарантује овладавање знањем и вештином рада у ултразвучној дијагностици, с обзиром на основне циљеве овог курса, теоретској настави ће бити посвећена једна недеља, а практичној настави пет недеља. У предвиђеном времену сваки полазник ће добити индивидуалног ментора са којим ће свакодневно, од почетка курса, моћи да ради и након тога, уз супервизију ментора, да самостално обавља ултразвучни преглед уротракта.

КOТИЗAЦИJA: 65.000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 169/КME.

ПРИJAВЉИВАЊЕ:  Пријаву за КМЕ word1 m(имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code