combine_images_980.jpg

Одржани програми у 2016. години (en)

У  2016. години одржано је 19 семинара континуиране медицинске едукације на којима је било 148 предавача и 969 учесника.

 

1. Назив едукативног семинара:

Курс за цервикалну цитологију и цитодијагностику

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача:

Број учесника:

Проф. др Радомир Живадиновић

07.03.-27.05.2016. године ПРВИ ПУТ

4

5

 

2. Назив едукативног семинара:

Курс за цервикалну цитологију и цитодијагностику

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Радомир Живадиновић

10.10.-30.12.2016. године ДРУГИ ПУТ

4

5

 

3. Назив едукативног семинара:

Ургентна стања у мултипном мијелому

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Ненад Говедаровић

9.3.2016. године

1

4

 

4. Назив едукативног семинара:

Регулатива, фармаковигиланца и терапијска примена биолошких лекова

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Предраг Џодић

10.03.2016. године

4

75

 

5. Назив едукативног семинара:

Савремени дијагностички и терапијски приступ хроничним артритисима

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Соња Стојановић

25.3.2016. године

5

14

 

6. Назив едукативног семинара:

Преглед умрлих лица и одговорност здравствених установа и здравствених радника у вези са утврђивањем смрти

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Горан Илић

12.4.2016. године

9

57

 

7. Назив едукативног семинара:

Хитна стања у кардиологији

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Марина Дељанин Илић

22.04.2016. године

7

56

 

8. Назив едукативног семинара:

Дијагноза и лечење епилепсија кроз животна доба

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Стево Лукић

13.05.2016. године

6

47

 

9. Назив едукативног семинара:

Принципи дијагностике наследних болести

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Марија Вукелић Николић

16.05.2016. године

6

11

 

10. Назив едукативног семинара:

Школа ултразвука у нефрологији и урологији

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

09.05. – 10.06.2016. године

12

2

 

11. Назив едукативног семинара:

Едеми у светлу најновијих етиопатогенетских, дијагностичких и терапијских сазнања

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

09.06.2016. године

14

60

 

12. Назив едукативног семинара:

Дизајн, синтеза, in vitro i in vivo ефекти нових инхибитора медицински значајних ензима

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Андрија Шмелцеровић

03.06.2016. године

6

6

 

13. Назив едукативног семинара:

Развојне и старосне промене бубрега човека и њихов клинички значај

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Слободан Влајковић

03.06.2016. године

7

3

 

14. Назив едукативног семинара:

Актуелни ставови хируршког лечења немеланомских карцинома коже

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Предраг Ковачевић

20.05.2016. године

4

19

 

15. Назив едукативног семинара:

Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Владмила Бојанић

24.06.2016. године

6

29

 

16. Назив едукативног семинара:

Природна и органска козметика

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Ивана Арсић

26.09.2016. године

5

45

 

17. Назив едукативног семинара:

Савремена дијагностика и терапија карцинома дојке

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Небојша Ђорђевић

23.09.2016. године

9

80

 

18. Назив едукативног семинара:

50. Дани превентивне медицине

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

27.-30.09.2016. године

38

396

 

19. Назив едукативног семинара:

Мотивација запослених и модификовање понашања у здравственим установама

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Др мед. сци Снежана Миљковић

28.10.2016. године

1

55

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code