combine_images_980.jpg

Одржани програми у 2011. години (en)

У 2011. години одржано је 32 семинара континуиране медицинске едукације на којима је било 410 предавача и 2808 учесника.

1.

Назив едукативног семинара:

Diabetes mellitus вештачење радне и возачке способности

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

11.02.2011.године

4

71

 

 

2.

Назив едукативног семинара:

Шећерна болест и радна способност – улога медицинских сестара и техничара

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

12.02.2011.године

3

15

 

 

3.

Назив едукативног семинара:

Хипертензија у старих – између ризика и бенефита

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

11.03.2011.године

6

12

 

 

4.

Назив едукативног семинара:

Методологија писања, публиковања и вредновања научног истраживачког рада

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

05.03.2011. и 12.03.2011.године

3

76

 

 

5.

Назив едукативног семинара:

Болничке инфекције – актуелни проблем

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Бранислав Тиодоровић

18.03.2011.године

8

380

 

 

6.

Назив едукативног семинара:

Руковођење и организација у сестринској служби кроз имплементацију процеса здравствене неге

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Светислав Костић

26.03.2011.године

4

61

 

 

7.

Назив едукативног семинара:

Школа ласера у стоматологији

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Љиљана Кесић

26.11.2010., 21.01.-22.01.2011, и 26.03.2011.године

9

3

 

 

8.

Назив едукативног семинара:

Новине у интензивној терапији

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Радмило Јанковић

15.04.2011. - 17.04.2011.године

50

200

 

 

9.

Назив едукативног семинара:

Реперфузиона терапија исхемијског можданог удара

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Мирослава Живковић

20.04.2011.године

8

37

 

 

10.

Назив едукативног семинара:

Пети међународни симпозијум из кардионефрологије – КАРНЕФ 2011

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

13.05.- 15.05.2011.године

45

138

 

 

11.

Назив едукативног семинара:

Специфичности здравствене неге пацијената са болестима срца и бубрега

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

13.05.2011.године

5

54

 

 

12.

Назив едукативног семинара:

Комуникативне вештине енглеског језика за потребе медицине

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

др Зорица Антић

17.05.2011.године

3

6

 

 

13.

Назив едукативног семинара:

Примена медицинске информатике у процесу претраживања, вредновања и клиничке примене научних и стручних информација

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

14.05. и 04.06.2011.године

3

224

 

 

14.

Назив едукативног семинара:

Ехосонографије абдомена и карлице

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

18.05.- 14.06.2011.године

13

16

 

 

15.

Назив едукативног семинара:

Паразитологија данас

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Сузана Оташевић

19.05.2011.године

6

89

 

 

16.

Назив едукативног семинара:

Актуелни трендови дијагностике вишередном компјутеризованом дијагностиком

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

19.05.2011.године

16

145

 

 

17.

Назив едукативног семинара:

Значај електромионеурографије у евалуацији стања неуромишићног система код различитих повреда и обољења пре и после оперативног третмана

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Зоран Перић

27.05.2011.године

4

25

 

 

18.

Назив едукативног семинара:

Улога лекара у препознавању и третману злостављања на радном месту

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

10.06.2011.године

5

42

 

 

19.

Назив едукативног семинара:

Улога медицинских сестара, техничара и здравствених сарадника у препознавању и третману злостављања на радном месту

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

11.06.2011.године

5

21

 

 

20.

Назив едукативног семинара:

Примена неуролингвистичких стратегија у третману хроничних соматских болести

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Слободан Илић

24.06.2011.године

6

56

 

 

21.

Назив едукативног семинара:

Примена медицинске информатике у процесу претраживања, вредновања и клиничке примене научних и стручних информација

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

10.09.2011.године

3

71

 

 

22.

Назив едукативног семинара:

Један свет, једно здравље: интегрисани приступ надзору над инфекцијама које се преносе храном

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Биљана Миљковић Селимовић, Проф. др Бранислава Коцић

28.09.2011.године

7

247

 

 

23.

Назив едукативног семинара:

Ехосонографије абдомена и карлице

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

03.10.- 28.10.2011.године

11

7

 

 

24.

Назив едукативног семинара:

Други Конгрес Српске трауматолошке асоцијације – преношење најновијих сазнања и увежбавање примене више хируршких метода на моделима костију у области трауматологије

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милорад Митковић

06.10.- 08.10.2011.године

146

324

 

 

25.

Назив едукативног семинара:

Дисбаланс воде и електролита – савремени аспекти дијагностике и лечења

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

14.10.2011.године

7

42

 

 

26.

Назив едукативног семинара:

Примена медицинске информатике у процесу претраживања, вредновања и клиничке примене научних и стручних информација

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

15.10.2011.године

3

51

 

 

27.

Назив едукативног семинара:

Дисекција аорте – од препорука до свакодневне клиничке праксе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

28.10.2011.године

5

66

 

 

28.

Назив едукативног семинара:

Траума шаке

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Вишњић, Др Горан Ђорђевић

11.11.2011.године

4

97

 

 

29.

Назив едукативног семинара:

Специфичности здравствене неге пацијената са удруженим болестима срца и бубрега

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

25.11.2011.године

3

79

 

 

30.

Назив едукативног семинара:

Основни принципи правилне исхране

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

01.12.2011.године

3

13

 

 

31.

Назив едукативног семинара:

Медицина и право

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Асист. др Сузана Тошић Голубовић, Доц. др Душан Лазаревић

06.12.2011.године

9

86

 

 

32.

Назив едукативног семинара:

Исхрана као важан фактор у превенцији болести

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

14.12.2011.године

3

54

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code