combine_images_980.jpg

Еxamination timetable - Vocational sanitary-ecological engineer

Print
 

1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

1. дан

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

1.

Анатомија

Увод у броматологију (ИП)-стари програм

Медицинска физиологија и биохемија

Органска хемија

Медицина и друштво

Нејонизујуће и јонизујуће зрачење (ИП)

Увод у лабораторијски рад (ИП)

2.

Општа епидемиологија

Медицина рада

Породична медицина (ИП)

Санитарна хемија

Хигијена школске и радне средине  (ИП)

Специјална епидемиологија

Микробиологија са паразитологијом

Метали у биолошким процесима (ИП)

3.

Санитарна техника

Паразитологија

Епидемиологија полно преносивих болести (ИП)

Промоција здравља

Процена здравствених ризика(ИП)

2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

6. дан

7. дан

8. дан

9. дан

10. дан

1.

Биологија

Патофизиологија

Медицинска информатика и менаџмент

Енглески језик (ИП)

Физика

Медицинска екологија

Медицинска статистика

Основи опште и аналитичке хемије

Вештина комуникација

2.

Социјална медицина и хигијена

Микробиологија воде и намирница

Хигијена исхране

Квалитет рада у здравственим установама (ИП)

Инструменталне методе

Здравствено васпитање-стари програм

Дијететика (ИП)

Ментална хигијена (ИП)

Еколошка биотехнологија (ИП)

3.

Заштита на раду

Медицинско законодвство

ДДД и контрола вектора

Епидемиологија болничких инфекција (ИП)

Здравствено васпитање и промоција здравља

Имунопрофилакса (ИП)

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code