combine_images_980.jpg

Exam prerequisites

Print

Subject conditionality according to the decision of the Teaching-Scientific Council of 12.01.2015. years :

 

No.

Name of the subject

Courses that the student is obliged to pass as a condition:

1.

Медицина и друштво

2.

Молекуларна и хумана генетика

3.

Медицинска статистика и информатика

4.

Анатомија

5.

Физичко васпитање *

6.

Хистологија и ембриологија

7.

Биохемија и орална биохемија

8.a

Енглески језик

8.б

Прва помоћ

8.в

Хемија у стоматологији

9.

Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном

10

Микробиологија и имунологија

Молекуларна и хумана генетика

11.а

Медицинска генетика

11.б

Принципи и етика научноистраживачког рада

11.в

Физичке методе у стоматологији

12.

Физиологија

Анатомија
Хистологија и ембриологија

13.

Енглески језик у стоматологији

14.

Стоматолошка протетика претклиника

15.

Патологија и орална патологија

Анатомија
Хистологија и ембриологија

16.

Патофизиологија

Биохемија и орална биохемија
Физиологија

17.

Дерматовенерологија

Микробиологија и имунологија

18.

Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

Патологија и орална патологија
Патофизиологија

19.а

Основи имунологије

19.б

Стоматолошки материјали

20.

Фармакологија са токсикологијом

Патофизиологија

21.

Болести зуба претклиника

22.

Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)

Патологија и орална патологија
Патофизиологија
Микробиологија и имунологија
Положени колоквијуми из
: Педијатрије, Инфективних болести, Физикалне медицине и рехабилитације

23.

Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)

Интерна медицина
Положени колоквијуми из
: Гинеколгије са акушерством и Офталмологије

24.

Aнeстeзиja у стoмaтoлoгиjи

25.

Оториноларингологија

26.

Радиологија

27.а

Ургентна стоматологија

27.б

Менаџмент у здравству

28.

Гнатологија

29.

Орална хирургија

Хирургија

30.

Орална медицина

Интерна медицина
Дерматовенерологија

31

Стоматолошка протетика клиника 1

Стоматолошка протетика претклиника

32.

Болести зуба клиника 1

Болести зуба претклиника

33.

Превентивна стоматологија

Болести зуба претклиника

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

34

Претклиничка ендодонција

34.в

Имплантологија

35.

Стручна пракса

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

36.в

Дентална антропологија

37.

Стоматолошка протетика клиника 2

Стоматолошка протетика клиника 1
Гнатологија

38.

Болести зуба клиника 2

Болести зуба клиника 1

39.

Ортопедија вилица

Стоматолошка протетика клиника 1
Орална хирургија

40.

Пародонтологија

Орална хирургија
Орална медицина

41.

Дечја стоматологија

Орална хирургија
Орална медицина
Превентивна стоматологија
Болести зуба клиника 1

42.

Максилофацијална хирургија

Орална хирургија
Орална медицина

43.a

Пародонтална хирургија

43

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

43

Фиксна протетика

44.

Судска медицина

Сви предмети из курикулума студијског програма

45.

Дипломски рад

Положени сви предмети са студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code