combine_images_980.jpg

Course contents

Print

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Општи методолошки предмети
1. ДАС1 Mетодологијa научноистраживачког рада
2. ДАС2 Писање и презентовање научног рада
3. ДАС3 Биоетика и етика у научноистраживачком раду
4. ДАС4 Биомедицинска информатика
5. ДАС5 Биомедицинска статистика
Тематски усмерени методолошки предмети
7.1. ДАСС1 Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне регије
7.2. ДАСМ2 Медицина базирана на доказима
7.3. ДАСМ3 Принципи добре лабораторијске праксе
7.4. ДАСК1 Принципи добре клиничке праксе
7.5. ДАСК4 Епидемиолошке методе у стоматолошким истраживањима
7.6. ДАСК3 Упитници у стоматолошким истрживањима
7.7. ДАСК5 Управљање истраживачким пројектима
7.8. ДАСЈ12 Примењене статистичке методе
7.9. ДАСМ1 Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије
Изборни предемти за ужу научну област
7.10. ДАСУС1 Орофацијална генетика
7.11. ДАСУС2 Молекуларни механизми регулације развоја зуба
7.12. ДАСУС3 Квантификационе и квалификационе методе за анализу површине зубних структура и денталних материјала
7.13. ДАСУС4 Биохемијске анализе ткива орофацијалног система
7.14. ДАСУС5 Ултраструктура тврдих и меких ткива усне дупље
7.15. ДАСУС6 Могућности регенеративне медицине у орофацијалној хирургији
7.16. ДАСМ5 Молекуларна генетика
7.17. ДАСМ4 Методе у молекуларној медицини
Морфолошке дисциплине
8.1. ДАСИС1 Адхезивност рестауративних материјала за тврда зубна ткива
8.2. ДАСИС2 Молекуларни механизми пулмо-дентинске репарације
8.3. ДАСИС19 Eкспресија ткивних маркера ангиогенезе у хуманој пулпи
8.4. ДАСИС20 Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији
8.5. ДАСИС3 Употреба матичних ћелија у клиничком истраживању
8.6. ДАСИБ8 Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима
Биомедицинска истраживања
8.8. ДАСИС4 Биокомпатибилност материјала у ендодонцији
8.9. ДАСИС5 Употреба биоматеријала у имплантолошкој хирургији главе и врата
8.10. ДАСИС6 Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних маретијала и метода у стоматолошкој протетици
8.11. ДАСИС8 Гнатолошки принципи у дијагностици дисфункција темпоромандибуларног зглоба
8.12. ДАСИС21 Биоинтеграција имплантата и заменика за кост
8.13. ДАСИС22 Биомедицинска истраживања у педонтологији
8.14. ДАСИС7 Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији
8.15. ДАСИС23 Биоморфолошки и функционални принципи израде протетских надокнада у посебним условима
8.16. ДАСИС30 Функционални аспекти ортодонтске терапије
8.17. ДАСИБ3 Ткивно инжињерство
8.18. ДАСИВ1 Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења
Клиничка истраживања
8.19. ДАСИС9 Болести ризика у оралној хирургији
8.20. ДАСИС10 Нормалне вариајације у фацијалној форми и анатомска основа малоклузија
8.21. ДАСИС11 Клинички принципи израде адхезивних безметалних индиректних рестаурација
8.22. ДАСИС12 Орално медицински аспекти аутоимуних болести
8.23. ДАСИС13 Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка
8.24. ДАСИС14 Oралне манифестације вирусних обољења
8.25. ДАСИС26 Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива
8.26. ДАСИС24 Ендокрина обољења и пародонтопатија
8.27. ДАСИС25 Клиничке и биохемијске карактеристике матурације ожиљка
8.28. ДАСИБ7 Биохемијски аспекти деловања дрога
8.29. ДАСФ1 Лековити природни производи и њихови токсични ефекти
8.30. ДАСИФ14 Одабрана поглавља фитотерапије
8.31. ДАСИФ9 Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима
8.32. ДАСИВ4 Истраживања у клиничкој имунологији
Савремена хирушка истраживања
8.33. ДАСИС15 Регенеративна пародонтална хирургија
8.34. ДАСИС27 Ласер у оралној хирургији
8.35. ДАСИС28 Вођена регенерација ткива у хирургији главе и врата
8.36. ДАСИС29 Функционални реконструктивни захвати у оралној хирургији
Јавно здравље и животна средина
8.37. ДАСИС16 Промоција оралног здравља код деце
8.38. ДАСИС17 Превенција ортодонтских аномалија
8.39. ДАСФ5 Биоелементи – значај и аналитика
8.40. ДАСИЈ9 Eтика у медицини рада и јавном здрављу
8.41. ДАСИЈ11 Менаџмент у здравству
Форензичка стоматологија и токсиколошка испитивања
8.42. ДАСИС18 Форензичка одонтологија
8.43. ДАСИК20 Истраживања у судској медицини
8.44. ДАСИФ16 Клиничко-токсиколошке анализе
8.45. ДАСФ2 Општа токсикологија
8.46. ДАСИФ17 Истраживања у клиничкој фармацији
8.47. ДАСИФ15 Примењена токсикологија

 

 

Р.бр.

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code