combine_images_980.jpg

Centre for quality improvement

Print

 

Председник Центра за унапређење квалитета: Проф. др Иван Николић, од 26.09.2018.године.

Медицински факултет Универзитета у Нишу формирао је 2005. године Центар за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и научно-истраживачког рада, који је својим радом осигуравао унапређење квалитета свих активности на Факултету. Наставно-научно веће Факултета је 2012. године донело одлуку о преименовању овог Центра у Центар за унапређење квалитета.

M Pos2

M Pos3

 

 

 

 

 

 

 

 

Центар за унапређење квалитета ради на доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета Медицинског факултета. Чланови Центра су из редова наставника и сарадника, административних радника и студената. Број чланова Центра, његов састав и структура, делокруг рада, права, обавезе и одговорности, ближе су утврђени Статутом Факултета и Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета Медицинског факултета. Активности Центра за унапређење квалитета подељене су у надлежности одговарајућих комисија:

  • Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената
  • Комисија за анализу ефикасности студирања
  • Комисија за осигурање квалитета наставе
  • Комисија за праћење и унапређење квалитета научно-истраживачког рада

Планови и извештаји о раду свих комисија Центра и Центра за унапређење квалитета, као целине, усвајају се на Наставно-научном већу Факултета, доступни су јавности и могу се пратити преко сајта Факулета.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code