combine_images_980.jpg

Department Internal medicine and patient care

Print

 

Шеф Катедре: Проф. др Марина Дељанин Илић

 

Ужа научна област:   ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Интeрнa мeдицинa
 • Интeрнa пропедевтика
 • Гeриjaтриja
 • Пoрoдичнa мeдицинa
 • Увoд у клиничку прaксу
 • Клиникa aкутнoг трoвaњa
 • Увoд у клиничку мeдицину
 • Фaрмaкoтeрaпиja кaрдиoвaскулaрних бoлeсти
 • Основи интерне медицине са негом
 • Интерна медицина са негом
 • Геријатрија са негом
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
 
Наставна база Клиника за кардиологију – УКЦ НИШ
Павловић С. Милан редовни прoфeсoр  научна и стручна компетентност
Апостоловић Р. Светлана редовни професор  научна и стручна компетентност
Кораћевић П. Горан редовни прoфeсoр  научна и стручна компетентност
Перишић Д. Зоран редовни професор  научна и стручна компетентност
Ћирић-Здравковић В. Снежана доцент  научна и стручна компетентност
Шалингер-Мартиновић М. Соња доцент  научна и стручна компетентност
Костић Л. Томислав доцент  научна и стручна компетентност
Ђорђевић Радојковић С. Данијела асистент са докторатом  научна и стручна компетентност
Божиновић Ж. Ненад асистент  научна и стручна компетентност
Дакић С. Соња асистент  научна и стручна компетентност
Наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ НИШ, Клиника за кардиоваскуларне болести
Дељанин-Илић Ж. Марина рeдoвни прoфeсoр  научна и стручна компетентност
Тасић Ц. Иван редовни прoфeсoр  научна и стручна компетентност
Ђорђевић Б. Драган ванредни професор  научна и стручна компетентност
Стоичков Б. Виктор доцент  научна и стручна компетентност
Петровић Б. Дејан доцент  научна и стручна компетентност
Стојановић М. Милован сарадник у настави  научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за гастроентерологију и хепатологију УКЦ Ниш
Нагорни В. Александар редовни професор  научна и стручна компетентност
Бјелаковић Б. Горан редовни професор  научна и стручна компетентност
Радовановић-Динић С. Биљана редовни професор  научна и стручна компетентност
Бенедето-Стојанов А. Даниела ванредни професор  научна и стручна компетентност
Брзачки М. Весна ванредни професор  научна и стручна компетентност
Младеновић И. Бојан доцент  научна и стручна компетентност
Тешић Рајковић К. Снежана асистент  научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за плућне болести УКЦ НИШ
Пејчић А. Татјана редовни професор  научна и стручна компетентност
Станковић Ј. Ивана редовни професор  научна и стручна компетентност
Ристић М. Лидија редовни професор  научна и стручна компетентност
Ранчић Х. Милан редовни професор  научна и стручна компетентност
Радовић  М. Милан доцент  научна и стручна компетентност
Наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ НИШ, Клиника за реуматологију
Стаменковић Н. Бојана доцнет  научна и стручна компетентност
Стојановић К. Соња доцент  научна и стручна компетентност
Живковић Г. Валентина доцент  научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за нефрологију УКЦ НИШ
Митић П. Бранка ванредни професор  научна и стручна компетентност
Зорица М. Димитријевић доцент  научна и стручна компетентност
Емина Н. Костић клинички асистент  научна и стручна компетентност
Пауновић М. Каролина клинички асистент  научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за хематологију и клиничку имунологију УКЦ НИШ
Маријановић Т. Горан редовни професор  научна и стручна компетентност
Вучић Д. Миодраг ванредни професор  научна и стручна компетентност
Говедаровић Н. Ненад доцент  научна и стручна компетентност 
Тијанић Р. Иван доцент  научна и стручна компетентност
Ћојбашић В. Ирена доцент  научна и стручна компетентност
Наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма УКЦ НИШ
Коцић Д. Радивој редовни професор  научна и стручна компетентност
Димић Н. Драган ванредни професор  научна и стручна компетентност
Пешић М. Милица редовни професор  научна и стручна компетентност
Велојић-Голубовић Д. Милена доцент  научна и стручна компетентност
Радојковић Б. Данијела ванредни профеоср  научна и стручна компетентност
Раденковић П. Саша доцент  научна и стручна компетентност
Ћирић М. Војислав асистент  научна и стручна компетентност
 

 

Ужа научна област:   ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
     
Шеф УНО:   Проф. др Биљана Радовановић-Динић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи неурологије са негом
 • Основи педијатрије са негом
 • Основи интерне медицине са негом
 • Геријатрија са негом
 • Основи хирургије са негом
 • Основи инфективних болести са негом
 • Основи гинекологије и акушерства с негом
 • Интерна медицина са негом
 • Хирургија са негом
 • Педијатрија са негом
 • Инфективне болести са негом
 • Здравствена нега и дијететика
 • Палијативна нега и терапија
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Радовановић Динић С. Биљана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Бојко

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кутлешић М. Ранко

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ћирић Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Радојковић Б. Данијела

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Стевановић Р. Горан

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић Г. Валентина

доцент

научна и стручна компетентност

Маринковић Т. Мирјана виши предавач научна и стручна компетентност
Миљковић Р. Снежана виши предавач научна и стручна компетентност

 

Archive

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code