combine_images_980.jpg

Обавештење о упису на специјализације (en)

Print

 

Датум објаве: 27.04.2017.

На основу Одлуке Наставно-научног већа од 26.04.2017. године, одобрен је упис на специјализације свим кандидатима који су у конкурсном року доставили комплетну документацију.

 

Read more: Обавештење о упису на специјализације (en)

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације (en)

Print

 

Датум објаве: 26.10.2016.

На основу Одлуке Наставно-научног већа од 26.10.2016. године, одобрен је упис на специјализације и уже специјализације свим кандидатима који су у октобарском конкурсном року 2016.године доставили комплетну документацију.

Read more: Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације (en)

Нова здравствена специјализација из фармакотерапије (en)

Print


Наставно-Научно веће на седници одржаној 23.12.2015.године, усвојило план и прграм нове специјализације из фармакотерапије.

Read more: Нова здравствена специјализација из фармакотерапије (en)

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације (en)

Print

 

Датум објаве: 03.10.2016.

Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију, односно ужу специјализацију, жели да обави на Медицинском факултету у Нишу, подноси захтев

Read more: Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације (en)

Календар активности за специјалистичку двoсeмeстрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017 гoдини (en)

Print

Служба за здравствене специјализације обавештава све студенте здравствених специјалистичких студија о календару активности у предстојећој школској години:

Read more: Календар активности за специјалистичку двoсeмeстрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017 гoдини (en)

SPECIALIZATION

VICE DEAN FOR CLINICAL HEALTH CARE, SPECIALIZATIONS AND SUBSPECIALIZATIONS

Zoran Perišić MD, associate professor

zoran.perisic@medfak.ni.ac.rs

Department for specialist studies:

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code