combine_images_980.jpg

Completed international projects, 2014-2018.

Print

 

EUREKA пројакат (2016-2017)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE

Еурека пројекат Е!9906

2016-2017

Проф. др Ирена Жижовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

COMPLANT

Comprehensive processing of plant extracts for high value added products

Ивана Нешић Вaнрeдни прoфeсoр
Биљана Каличанин Редовнипрoфeсoр

Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније (2014-2015)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE
451-03-3095/2014-09/16

Проф. др Aндриja Шмeлцeрoвић

Assoc.Prof. Marko Anderluh

Screening of focused chemical libraries for antibacterial and antiinflammatory activity

(Израда уско специјализованих „библиотека“ синтетисаних органских супстанци које показују антибактеријску и анти-инфламаторну активност)

Aндриja Шмeлцeрoвић Вaнрeдни прoфeсoр
Jeлeнa Лaзaрeвић Дoцeнт

Пројекат  ERASMUS +  (2014-2016)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE
2014-1-UK01-KA202-001615 Martin Persson,
Ph.D., MPH, M.Sc.

Centre for Appearance Research UWE Bristol, UK
FACE VALUE
Optimising the psychosocial care for individuals with birth defects in Europe by implementing an innovative training method for staff in health care and NGO settings
Јулија Радојичић, координатор за Србију
(Management Committee member)
Доцент
Зоран Пешић Ванредни професор

Пројекат  ReFEEHS (2015-2016)   http://refeehs.com/

БРOJ ПРOJEКTA ПРOJEКAT НAЗИВ ПРOJEКTA ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ
561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

 ReFEEHS logo

eu flag co funded

REINFORCEMENT OF THE FRAMEWORK FOR EXPERIMENTAL EDUCATON IN HEALTHCARE INSERBIA Проф. др Ивана Арсић
Проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић
Проф. др Гордана Коцић
Проф. др Владмила Бојанић
Проф. др Душица Стојановић
Проф. др Биљана Каличанин
Проф. др Јованка Гашић
Доц. др Предраг Џодић

Билатерални пројекат између Републике Србије и Црне Горе (2016-2018.)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE
451-03-01414/2016-09/27 Доц. др Бојко Бјелаковић,
Др Небоша Каварић
Значај праћења међуодноса мокраћне киселине и оксидативног стреса у дефинисању кардиоваскуларног ризика метаболички здраве и метаболички болесне деце Љиљана Шаранац Редовни професор
Гордана Коцић Редовни професор
Татјана Јевтовић Стоименов Ванредни професор
Марко Јовић Асистент
Никола Живковић Асистент

Пројекат  ERASMUS + (2015-2017)

БРОЈ ПРОЈЕКТА РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE
2015-1-SE01-KA202-012291

Martin Persson,

Ph.D., MPH, M.Sc.

Centre for Appearance Research

University of the West of England

IHEM:
IHEM Innovative Health Educational Module

Optimising the psychosocial care for individuals with birth defects in Europeby implementing an innovative training method for staff in health care and NGO settings

IHEM sm

eu flag co funded

Доц. др Јулија Радојичић
координатор за Србију (Management Committee member)
 

Archive

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code