combine_images_980.jpg

Важност писања афилијација у радовома (en)

Print

 

Приликом међународног рангирања универзитета и факултета у свету, један од фактора који значајно утичу на пораст ранга јесте и број радова који се публикују у међународним часописима. Да би рад, публикован од стране наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Нишу, био препознатљив и пребројив, мора имати афилијацију аутора и коаутора у облику званичног назива, тј. “Универзитет у Нишу, Медицински факултет“.

Допис Универзитета у Нишу, јануар 2011.године.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code