combine_images_980.jpg

Accreditation

Print

 

 


АКРЕДТАЦИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Документ Документ издаје: Датум
Уверење о акредитацији високошколске установе Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 29.12.2017.
Уверење о акредитацији високошколске установе Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 05.04.2013.
Одлука о акредитацији високошколске установе Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 12.04.2008.
АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Документ Документ издаје: Датум
Уверење о акредитацији студијског програма: Специјалистичке академске студије (САС)-Козметологија Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању 09.03.2022.
Уверења о акредитацији студијских програма Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 29.12.2017.
Уверења о акредитацији студијских програма Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 05.04.2013.
Уверења о акредитацији студијских програма Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 12.04.2008.
АКРЕДИТАЦИЈЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Документ Документ издаје: Датум
Одлука о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете и науке и технолошког развоја 10.03.2020.
Одлука о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете и науке и технолошког развоја 01.03.2016.
Одлука о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете и науке 13.09.2011.
Одлука о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства наукеи заштите животне средине 16.04.2007.
ДОЗВОЛА ЗА РАД
Документ Документ издаје: Датум
Дозвола за рад Министраство просвете и науке Републике Србије 19.05.2008.

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code