combine_images_980.jpg

Стратегија обезбеђења квалитета (en)

Print


Медицински факултет Универзитета у Нишу је јасно и осмишљено опредељен да систематски и организовано унапређује квалитет студија како би постао  модеран, флексибилан, упоредив, конкурентан и ефикасан. У складу са Болоњским процесом континуирано се ради на подизању нивоа квалитета свих факултетских активности: наставе, система оцењивања базираног на увођењу Европског система за акумулацију и пренос кредита - ЕСПБ, научно-истраживачке делатности, академских докторских студија, специјалистичких и субспецијалистичких студија, система вредновања квалитета наставе од стране студената, квалитета уџбеника и литературе, издавачке делатности, опреме, избора наставника и сарадника, ненаставне подршке, процеса управљања и перманентног образовања.

Read more: Стратегија обезбеђења квалитета (en)

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code