combine_images_980.jpg

DOCUMENTS

Print

 

СТАТУТ

 

pdf   Статут Универзитета у Нишу, Гласник Универзитета у Нишу, број 8/2017.
1pdf   Статут Медицинског факултета Универзитета у Нишу, април 2021.
1pdf   Одлука о ужим научним, уметничким и стручним областима, јун 2018. („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 4/2018)
1pdf   Одлука о подели ужих научних области по категоријама и припадности предмета УНО сеп. 2018

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdfИнформатор о раду Медицинског факултета Универзитета у Нишу

 

ОПШТА И ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилници

 

ЗАКОНИ

pdfЗакон о високом образовању  - (" Сл. гласник РС", бр. 88/2017) - ступио на снагу 07.10.2017.

pdfЗакон о раду

pdfЗакон о научноистраживачкој делатности

RULES AND REGULATIONS

Print

 

О СТУДИЈАМА И СТУДЕНТИМА

 

О СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА

 

  • Правилник о организацији здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, април 2021.
  • Одлука о изменама и допунама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, број 10-2680-10/2 од 02.04.2021. године, новембар 2021.
  • Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника („Сл гласник РС бр. 10/13, 91/13)
  • Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, („Сл гласник РС бр 109/14, од 11.10.2014. године)
  • Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, („Сл гласник РС бр 53/18, од 11.07.2018. године)
  • Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014 и 53/2018)

 

ОПШТИ ПРАВИЛНИЦИ

 

О ИЗБОРИМА У ЗВАЊА

 

О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

 

О ОДБОРИМА И ЕТИЧКОМ КОМИТЕТУ

 

О РАДУ ЦЕНТАРА И СЛУЖБИ НА ФАКУЛТЕТУ

DOCUMENTS TO BE COMPLETED

Print

 

ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ И НАСТАВУ


 

 

ИЗБОРИ У ЗВАЊА


 

 
ПРИЈАВЕ
 

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-редовни професор

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-ванредни професор

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-доцент

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-наставник страног језика

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-предавач/професор струковних студија

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-асистент са докторатом

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-асистент

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-сарадник у настави

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-клинички асистент

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-сарадник ван радног односа-демонстратор

 
ФОРМУЛАРИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
 
НАСТАВНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА
 

поље медицинских наука

поље природно-математичких наука

поље друштвено-хуманистичких наука

 

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА УЧЕСНИКА КОНКУРСА
   ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА

  • ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
♦  предавач
♦  виши предавач
♦  професор струковних студија
  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор 
♦  редовни професор 
 
 
 
САРАДНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 

 

ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ


 

 

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


 

 

АНКЕТЕ


 

 

ОПШТЕ


 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code