Органи факултета

Штампа

 

1. ОРГАН УПРАВЉАЊА - Савет Факултета

2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА - Декан Факултета

3. СТРУЧНИ ОРГАНИ Факултета

4. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ