Докторске дисертације стављене на увид јавности


Стављено на увид јавности у периоду: 12.08.2022.-10.09.2022.
Наслов докторске дисертације : ИСПИТИВАЊЕ КАРДИОТОКСИЧНОГ ЕФЕКТА АНТИ-ХЕP2 ТЕРАПИЈЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА КАРЦИНОМОМ ДОЈКЕ
Кандадат/докторанд: Мр ИВАНА КРСТИЋ, ДАС- медицинске науке
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

Стављено на увид јавности у периоду: 28.07.2022.-26.08.2022.
Наслов докторске дисертације : УЛТРАЗВУЧНИ НАЛАЗ НА МОЗГУ НОВОРОЂЕНЧАДИ СА ИНТРАУТЕРУСНИМ ЗАСТОЈЕМ У РАСТУ
Кандадат/докторанд: РАДМИЛА МИЛЕУСНИЋ МИЛЕНОВИЋ, студент ДАС- медицинске науке
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

Стављено на увид јавности у периоду: 27.07.2022.-25.08.2022.
Наслов докторске дисертације : КОМПАРАТИВНО ИСПИТИВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ТЕРАПИЈСКОГ ДЕЈСТВА ПРОБИОТИКА, АКТИВНОГ КИСЕОНИКА И КЛИНДАМИЦИН ГЕЛА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ХРОНИЧНОМ ПАРОДОНТОПАТИЈОМ
Кандадат/докторанд: ИВАН МИНИЋ, студент ДАС- стоматолошке науке
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

Стављено на увид јавности у периоду: 15.07.2022.-13.08.2022.
Наслов докторске дисертације : Испитивање ефикасности локалне анестезије применом ропивакаина са дексаметазоном у хирургији доњег импактираног умњака
Кандадат/докторанд: СИМОНА СТОЈАНОВИЋ, студент ДАС- стоматолошке науке
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

Стављено на увид јавности у периоду: 01.07.2022.-30.07.2022.
Наслов докторске дисертације : ПОВЕЗАНОСТ ВАРИЈАЦИЈА У ГЕНУ ЗА KLOTHO ПРОТЕИН, ПАРАМЕТАРА МИНЕРАЛНО-КОШТАНОГ МЕТАБОЛИЗМА И ЕХОКАРДИОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОД БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ
Кандадат/докторанд: БРАНИСЛАВ АПОСТОЛОВИЋ, студент ДАС- медицинске науке
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf