Апсолвентски испитни рок

Штампа
Датум последње измене понедељак, 23 мај 2022 09:43

МАJ: 09-20.05.2022.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.05.2022. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 08.00-11.00 ВС
09.05.2022. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 08.00-11.00 ВС
09.05.2022. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 08.00-11.00 ВС
09.05.2022. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 08.00-11.00 ВС
09.05.2022. Козметологија ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2022. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 13.00-15.00 ВС
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.05.2022. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.05.2022. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 09.00-12.00 АМФ
10.05.2022. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 АМФ
10.05.2022. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 09.00-12.00 АМФ
10.05.2022. Фармакокинетика ОП Ф 4 09.00-10.30 ВС
10.05.2022. Клиничка фармација ОП Ф 5 09.00-10.30 ВС
10.05.2022. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.05.2022. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.05.2022. Хемија у медицини 1 ИП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.05.2022. Пародонтологија ОП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.05.2022. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-13.00 А1
11.05.2022. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.05.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-13.00 А2
11.05.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 А2
11.05.2022. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 А2
11.05.2022. Епидемиологија полно преносивих болести ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.05.2022. Хемија у медицини 2 ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.05.2022. Гнатологија ОП С 4 14.00-15.00 АМС
12.05.2022. Ласеротерапија у стоматологији ИП С 5 12.00-14.00 АМС
12.05.2022. Органска хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 ВС
12.05.2022. Штетни ефекти лекова ИП Ф 5 09.00-10.30 АМФ
12.05.2022. Лекови и трудноћа ИП Ф 5 09.00-10.30 АМФ
12.05.2022. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ВС
12.05.2022. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-16.00 ВС
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.05.2022. Увод у клиничку праксу ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.05.2022. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 С1
13.05.2022. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 С1
13.05.2022. Општа токсикологија ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.05.2022. Клиничка фармакологија ОП М 5 13.00-15.00 С1
16.05.2022. Аналитика лекова ОП Ф 4 10.00-13.00 С1
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.05.2022. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.05.2022. Токсикологија ОП Ф 5 09.00-12.00 ПОТ. СУД.
17.05.2022. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.05.2022. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 ВС
18.05.2022. Клиничка биохемија ОП М 4 09.00-11.00 А0
18.05.2022. Породична медицина ОП М 6 11.00-12.00 А1
18.05.2022. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 ВС
18.05.2022. Статистика у фармацији ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.05.2022. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-11.00 ВС
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.05.2022. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 13.00-16.00 С1
19.05.2022. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 С1
19.05.2022. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.05.2022. Биофармација ОП Ф 5 12.00-15.00 АМФ
19.05.2022. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 С1
19.05.2022. Имунопрофилакса ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.05.2022. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2022. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.05.2022. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР