Катедра Микробиологија са имунологијом

Штампа

 

Шеф Катедре: Проф. др Бранислава Коцић

 

Ужа научна област:   МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Марина Динић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Mикрoбиoлoгиja
 • Mикрoбиoлoгиja и имунoлoгиja
 • Клиничкa микрoбиoлoгиja
 • Микробиологија са пaрaзитoлoгијом
 • Mикрoбиoлoгиja вoдe и нaмирницa
 • Mикрoбиoлoгиja и oснoви имунoлoгиje
 • Болничке инфекције
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Станковић Ђорђевић М. Добрила

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Коцић Д. Бранислава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Оташевић А. Сузана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Миљковић Селимовић Г. Биљана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Динић М. Марина

редовни професор

научна и стручна компетентност

Миладиновић Тасић Л. Наташа ванредни професор научна и стручна компетентност

Стојановић Д. Предраг

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ђорђевић В. Вукица асистент
научна и стручна компетентност
Ранђеловић Ј. Марина асистент научна и стручна компетентност

 

Ужа научна област:   ИМУНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:    Проф. др Горан Марјановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи имунологије
 • Фармацеутска имунологија
 • Клиничка имунологија
 • Микробиологија и имунологија
 • Микробиологија и основи имунологије
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
Марјановић Т. Горан

редовни професор

научна и стручна компетентност

Џопалић М. Тања

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Костић С. Милош

ванредни професор

научна и стручна компетентност
Лазаревић В. Милан асистент научна и стручна компетентност