Наставно-научно веће

Штампа

 

Наставно-научно веће представља стручни орган Медицинског факултета.  СТАТУТОМ ФАКУЛТЕТА  дефинисане су све компентенције Наставно-научног већа. Неке од њих су:

Наставно-научно већe чине представници Управе факултета, представници катедри факултета и представници студената. Сваку катедру представља по један члан, осим Катедре интерне медицине и Катедре хирургије које представљају по два члана.

На седници Наставно-научног већа, одржаној 12.05.2022. године, верификовани су мандати следећих ЧЛАНОВА.


 

Наставно-научно веће именује ОДБОРЕ чији је задатак да Наставно-научном већу припреми и предложи компетентне предлоге из области своје надлежности. Именују се чланови следећих одбора

На седници Наставно-научног већа, одржаној 12.05.2022. године, именовани су ЧЛАНОВИ ОДБОРА.