Еxamination timetable - Vocational sanitary-ecological engineer

Print
 

1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

1. дан

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

1.

Анатомија

Увод у броматологију (ИП)-стари програм

Медицинска физиологија и биохемија

Органска хемија

Медицина и друштво

Нејонизујуће и јонизујуће зрачење (ИП)

Увод у лабораторијски рад (ИП)

2.

Општа епидемиологија

Медицина рада

Породична медицина (ИП)

Санитарна хемија

Хигијена школске и радне средине  (ИП)

Специјална епидемиологија

Микробиологија са паразитологијом

Метали у биолошким процесима (ИП)

3.

Санитарна техника

Паразитологија

Епидемиологија полно преносивих болести (ИП)

Промоција здравља

Процена здравствених ризика(ИП)

2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

6. дан

7. дан

8. дан

9. дан

10. дан

1.

Биологија

Патофизиологија

Медицинска информатика и менаџмент

Енглески језик (ИП)

Физика

Медицинска екологија

Медицинска статистика

Основи опште и аналитичке хемије

Вештина комуникација

2.

Социјална медицина и хигијена

Микробиологија воде и намирница

Хигијена исхране

Квалитет рада у здравственим установама (ИП)

Инструменталне методе

Здравствено васпитање-стари програм

Дијететика (ИП)

Ментална хигијена (ИП)

Еколошка биотехнологија (ИП)

3.

Заштита на раду

Медицинско законодвство

ДДД и контрола вектора

Епидемиологија болничких инфекција (ИП)

Здравствено васпитање и промоција здравља

Имунопрофилакса (ИП)