Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство (en)

Print

 

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство (ОЋТИ) формирано је из Лабораторије за ћелијску културу, која је основана 1990.године са циљем да се у њој врше базична, развојна и примењена истраживања, као и медицинска дијагностика.

Одељење је расположиво за истраживања у оквиру научноистраживачких пројеката, за израду докторских, мастер и дипломских радова, за одржавање практичне наставе у оквиру студијских програма на факултету, за дијагностичке анализе и тестове, као и за анализе и тестове за потребе привреде и других заинтересованих корисника.

У Одељењу се врше испитивања на различитим in vitro ћелијским моделима, како на примарним ћелијским културама изолованим из хуманог и животињског материјала, тако и на комерцијалним ћелијским линијама. Одељење располаже великом колекцијом ћелијских линија различитог специес и ткивног порекла. У одељењу се такође раде функционална и морфолошка испитивања хуманих и животињских ткива и дизајнираних ткивних матрица.

Једна од најважнијих области истраживања која се спроводе у Одељењу је истраживање адултних матичних ћелија и испитивање њиховог потенцијала за примену у ткивном инжењерству и регенеративној медицини.

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство, преко својих истраживача, остварује сарадњу са великим бројем лабораторија, института и факултета у земљи и иностранству.

Одговорно лице за рад Одељења за ћелијско и ткивно инжењерство: Истраживач сарадник Сања Стојановић
( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

1. CELINZ

 

Истраживања која се спроводе у Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство могу се сврстати у неколико истраживачких области:

 

Методе и анализе

У Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство на ћелијским културама in vitro раде се следеће анализе и тестови:

 

У Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство примењују се следеће методе:

 

Опрема

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство располаже следећом ОПРЕМОМ:

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Одељења за ћелијско и ткивно инжењерство ангажовано је особље запошљено у Научноистраживачком центру за биомедицину, истраживачи, наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу:

 

 

Пројекти

У Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство спроводила су се и спроводе се истраживања у оквиру више научноистраживачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Резултати истраживања

Део резултата добијених истраживањима у Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство објављен је у већем броју радова у домаћим и међународним часописима и саопштен на бројним научним скуповима.Избор радова у научним часописима можете погледати ОВДЕ.