Дoдeљeни индeкси студeнтимa aкaдeмских дoктoрских студиja

Штампа


На Медицинском факултету у Нишу на свечаној додели индекса, студентима докторских академских студија уписаних школске 2013/2014. године, која је одржана 4.12.2013. године, подељено је 13 индекса студентима медицинских наука, 7 индекса студентима стоматолошких наука и 4 индекса студентима фармацеутских наука.

Студентима је индексе уручио декан Медицинског факултета у Нишу проф. др Стеван Илић. Свечаној додели су присуствовали продекан за последипломске студије проф. др Гордана Коцић, продекан за нормативну делатност и превентивну медицину проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, продекан за наставу и студентски стандард проф. др Иван Николић, као и наставници докторских академских студија.