Унапређење наставе и истраживања у области фармацеутске технологије

Штампа

Датум објаве: 27.05.2020.

Медицински факултет у Нишу постао је члан CEEPUS Network CEKA PharmTech мреже (CIII-RS-1113-00-1718 Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology) која је део CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) средње-европског програма за размену студената и наставног особљa, а чине је Катедре за фармацеутску технологију са девет универзитета у окружењу.

 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)је програмза размену студената и наставног особљa који омогућава активности у циљу унапређења образовања на високошколским институцијама, а за спровођење је задужена Фондација Темпус.

 

Заинтересовани за активности у оквиру мреже детаљније информације могу наћи на сајтовима:

 

Такође, могу се обратити представнику Медицинског факултета у Нишу за CEKA PharmTech мрежу, доц. др Марији Тасић-Костов, Катедра за фармацију.