ОБАВЕШТЕЊЕ ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И РАДУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Штампа

 

Датум објаве: 16.03.2020.

У складу са ванредним стањем, проглашеним у Републици Србији, обавештавамо наставнике, сараднике и студенте да се обустављају сви облици наставе, који подразумевају физичко присуство студената на Факултету и наставним базама Факултета, од 16.3.2020.године. Наставни садржаји, у складу са планом и програмом наставе, биће доступни на електронској огласној табли сваке катедре Факултета. Специфични облици наставе који се на овај начин не могу организовати (лабораторијска и клиничка практична настава) неће се обављати док траје опасност од ширења инфекције изазване корона вирусом. Консултације студената са наставницима и сарадницима обављаће се путем е-маила.

Одлажу се сви облици провера знања (колоквијуми и испити), одбрана дипломских, специјалистичких, субспецијалистичких радова и докторских дисертација.

Седнице Колегијума, Већа катедри, Наставно- научног већа и Савета Факултет, само по изузетној потреби, одржаваће се у електронском облику.

О свакој евентуалној промени режима рада Факултета, бићете обавештени преко званичне wеб странице Факултета.