Јавни позив за акредитацију програма континуиране едукације у 2020.

Штампа

 

Датум објаве: 27.12.20189.

ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације од стране Здравственог савета Републике Србије и УПУТСТВА Медицинског факултета шефовима катедри и предмета.