Додела награда Градске подружнице СЛД Ниш за 2018. годину

Штампа

 

Датум објаве: 24.12.2019.

Свечана додела годишњих награда Градске подружнице Српског лекарског друштва Ниш одржаће се 26.12.2019. годиине у 12 часова у сали амфитеатра Института за јавно здравље у Нишу. Том приликом заслужни чланови Српског лекарског друштва добиће награде.

Позивамо све докторе медицине, докторе стоматологије, наставнике, сараднике и студенте да присуствују овом значајном састанку.

НАГРАЂЕНИ СУ:

1. Награда за најбољу публикацију у 2018. ГОДИНИ у категорији Научно-стручних радова објављених у домаћим или страним медицинским часописима

дејан симоновић,stefano coiro, erberto carluccio, nicolas girerd, марина дељанин- илић,gaia cattadori, giuseppe ambrosio.

ЗА РАД: » EXERCISE ELICITS DYNAMIC CHANGES IN EXTRAVASCULAR LUNG WATER AND HAEMODYNAMIC CONGESTION IN HEART FAILURE PATIENRS WITH PRESERVED EJECTION FRACTION.«

ОБЈАВЉЕН У ЧАСОПИСУ: EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 2018; 20(9):1366-1369, DOI:10.1002/EJHF.1228;  IF: 12,129 (M21a)

 

2. Награда за најбољу публикацију у 2018. у категорији МОНОГРАФИЈА

ПРОФ. ДР РАДМИЛА ВЕЛИЧKОВИЋ РАДОВАНОВИЋ

ЗА МОНОГРАФИЈУ ФАРМАKОKИНЕТИKА И ДОЗИРАЊЕ ЛЕKОВА У БУБРЕЖНОЈ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈИ, ИЗДАВАЧ: МЕДИЦИНСKИ ФАKУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ,  ГАЛАKСИЈА НИШ.

 

3. Награда за најбољу публикацију у 2018. у категорији МОНОГРАФИЈА

ПРОФ. ДР САША МИЛЕНКОВИЋ

ЗА МОНОГРАФИЈУ „ПРЕЛОМИ KАРЛИЦЕ И АЦЕТАБУЛУМА“,  ИЗДАВАЧ:  МЕДИЦИНСKИ ФАKУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

 

4. Награда за најбољу публикацију у 2018. у категорији МОНОГРАФИЈА

ДР МЕД. СЦИ.  ДРАГАНА С. ИЛИЋ

ЗА МОНОГРАФИЈУ „ДИЈАГНОСТИKА БОЛЕСТИ СРЦА МЕТОДОМ KОМПЈУТЕРИЗОВАНЕ ТОМОГРАФИЈЕ“, ИЗДАВАЧ: ЗАДУЖБИНА АНДРЕЈЕВИЋ

 

5. Награда за ОРГАНИЗАЦИЈУ научног или СТРУЧНОГ СКУПА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У 2018. ГОДИНИ

СИМПОЗИЈУМ: САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСТИ БИЛИЈАРНОГ И ПАНKРЕАТИЧНОГ KАНАЛИKУЛАРНОГ СИСТЕМА“  31.08 ДО 01.09.2018, НИШ

 

6. Награда за животно дело ЗА 2018. годину

ПРОФ. ДР МИРЈАНА ПАРАВИНА