Додела награда Градске подружнице СЛД Ниш за 2017. годину

Штампа

 

Датум објаве: 13.12.2018.

Свечана годишња додела награда Градске подружнице Српског лекарског друштва Ниш, одржаће се 17.12.2018. годиине у 12 часова у сали амфитеатра Медицинског факултета у Нишу. Том приликом заслужни чланови Српског лекарског друштва добиће награде. Позивамо све лекаре, наставнике, сараднике и студенте медицине да присуствују овом важном састанку за здравство Ниша и региона.

НАГРАЂЕНИ СУ:

1. Награда за најбољу публикацију у 2017. у категорији Научно-стручних радова објављених у домаћим или страним медицинским часописима

Бјелаковић Горан, Николова Д, Бјелаковић М, gluud c.

ЗА РАД: VITAMIN D SUPPLEMENTATION FOR CHRONIC LIVER DISEASES IN ADULTS“, ОБЈАВЉЕН У ЧАСОПИСУ:COCHRANE DOTABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2017 NOV.3,ISSUE 11ART.NO.:CD011564, doi/10.1002/14651858.CD011564.pub2    IF: 6.754

2. Награда за најбољу публикацију у 2017. у категорији МОНОГРАФИЈА

ДОЦ. ДР МИОДРАГ ВУЧИЋ, ЗА МОНОГРАФИЈУ: „УЛОГА ТРОМБОЦИТА У ХЕМОСТАЗИ – ТЕРАПИЈСКИ ЗНАЧАЈ ТРАНСФУЗИЈЕ ТРОМБОЦИТНИХ КОНЦЕТРАТА“, ИЗДАВАЧ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

3. Награда за ОРГАНИЗАЦИЈУ научног или СТРУЧНОГ СКУПА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У 2017.

СИМПОЗИЈУМ: „АКТУЕЛНОСТИ У КАРДИОЛОГИЈИ 6“, 25-27.05.2017, НишКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ОДБОРА – ПРОФ. ДР МАРИНА ДЕЉАНИН ИЛИЋ

4. Награда за ОРГАНИЗАЦИЈУ научног или СТРУЧНОГ СКУПА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У 2017.

НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ: „THE 1ST NATIONAL CONGRESS OF THE UROLOGICAL SECTION OF SERBIAN MEDICAL ASSOCIATION AND REGIONAL JOINT MEETING“, 28-30.09.2017, БЕОГРАД

ПРЕДСЕДНИК КОНГРЕСА – ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ БАШИЋ

5. Награда за ОРГАНИЗАЦИЈУ научног или СТРУЧНОГ СКУПА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У 2017.

СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ: „Живети са аутизмом-из перспективе ПАЦИЈЕНАТА, РОДИТЕЉА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА“, 13-14.03.2017, Ниш

друштво за дечију и адолесцентну психијатрију и сродне струке србије (деапс)

6. Награда за ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ и СТРУКЕ

ПРОФ. ДР мирослава живковић

7. Награда за ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ и СТРУКЕ

дом здравља ниш

8. Награда за животно дело

академик милорад митковић

9. Награда за животно дело

проф. др милан вишњић