combine_images_980.jpg

Приступна предавања

Штампа

 

Датум објаве: 16.03.2018.

На основу члана 3б. став 2. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу" број 10/2015 и 3/2017), декан Медицинског факултета Универзитета у Нишу оглашава

 измену термина одржавања приступног предавања

 

1.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Интерна медицина – наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш – Клиника за рехабилитацију по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш, заказано за 29.03.3018. године у 12 часова у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, одржаће се 27.03.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 14 часова.

Тема приступног предавања: „Специфичности кардиоваскуларне рехабилитације код особа старије животне доби“.

 

Датум објаве: 13.03.2018.

На основу члана 3б. став 2. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу" број 10/2015 и 3/2017), декан Медицинског факултета Универзитета у Нишу оглашава темe терминe и местa одржавања приступних предавања:

 

1.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Биохемијапо конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 27.03.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Витамин Д – стари молекул у новој улози“.

2.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Патологија– наставна база Центар за патологију и патолошку анатомију КЦ Ниш по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 28.03.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Патохистолошки типови инвазивних карцинома дојке“.

3.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Интерна медицина – наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш – Клиника за рехабилитацију по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 29.03.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Специфичности кардиоваскуларне рехабилитације код особа старије животне доби“.

4.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Болести зуба– клиника – наставна база Клиника за стоматологију Ниш по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 02.04.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Мерење радне дужине канала корена зуба“.

5.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Ортопедија вилица– клиника – наставна база Клиника за стоматологију Ниш по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 03.04.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Етиологија малоклузија – општи етиолошки фактори“.

6.

Приступно предавање у поступку избора два доцента за ужу научну област Гинекологија са акушерством– наставна база Клиника за гинеколгију и акушерство КЦ Ниш по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 01.11.2017. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 04.04.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Ендоскопске процедуре у гинекологији и стерилитету“.

7.

Приступно предавање у поступку избора једног доцента за ужу научну област Фармакологија са токсикологијомпо конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу објављеном 05.01.2018. године у дневном листу „Народне новине“ Ниш одржаће се 05.04.2018. године у сали 164. Медицинског факултета Универзитета у Нишу, са почетком у 12 часова.

Тема приступног предавања: „Инхибитори P2Y12 рецептора у терапији акутног коронарног синдрома“.

 

Приступно предавање је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42