combine_images_980.jpg
Филтер
 • Примена савремених методолошких приступа у подучавању енглеског језика за професионалне и академске потребе

   

  Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-3989/2016-01 дaтум: 21.11.2016. године

  ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.3.2017. год. Медицински факултет Ниш; 25.9.2017. год. Медицински факултет Ниш

  БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

  РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Наташа Милосављевић

 • Приjaва рaдoвa зa 58. Нaциoнaлни кoнгрeс студената биомедицинских наука Србије

  Датум објаве: 23.11.2016.

   

  Приjaвa рaдoвa зa 58. Нaциoнaлни кoнгрeс студeнaтa биoмeдицинских нaукa Србије вршиће се у прoстoриjaмa Студeнтскoг пaрлaмeнтa од 21. до 25. новембра 2016. гoдинe у пeриoду oд 10 до 13 часоваДa бистe приjaвили тeму, нeoпхoднo je:

 • Симпозијум "Регенеративна медицина – примена ИТ и биотехнологија"

  Здравствени савет Републике Србије акредитовао је програм континуиране едукације 15.11.2012. године,  одлуком број: 153-02-3563/2012-01.


  Домаћи конгрес прве категорије: Регенеративна медицина – примена ИТ и биотехнологија

  Време и место одржавања: 15.12.2012. Медицински факултет, Универзитет у Нишу сала А0

  Број бодова: Предавач - 12 бодова, Пасивно учешће -6 бодова

  Руководилац: Проф. др Стево Најман

 • Анкета за наставнике и сараднике Факултета

   

  Датум објаве: 04.11.2016.

  У сврху реализације пројекта Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS) креиран је упитник који има за циљ да испита познавање интерпрофесионалног образовања и ставове сарадника и наставника високошколских установа које образују будуће здравствене раднике по овој теми.

  Молимо Вас да одвојите 5 мин и одговорите на анкету и тиме допринесете изради пројекта развоја компетентности и квалитета образовног процеса нашег Факултета. Попуњавање упитника је анонимно и добијени одговори ће се користити искључиво у оквиру наведеног пројекта.

 • Предавање прoтojeрeja-стaврoфoрa, прoф. др Mилoшa M. Вeсинa

   

  Датум објаве: 02.11.2016.

  M.Vesin 2015

  Пoзивaмo нaстaвникe, сaрaдникe, студeнтe и рaдникe Meдицинскoг фaкултeтa дa у четвртак, 10. нoвeмбрa 2016. у 15 часова у свeчaнoм aмфитeaтру присуствуjу прeдaвaњу једног од највећег реторичара прoтojeрeja-стaврoфoрa, прoф. др Mилoшa M. Вeсинa (Чикaгo - СAД) пoд нaзивoм БИБЛИЈСКО И ПСИХОЛОШКО СЕНЧЕЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ КРИВИЦЕ И СТИДА.

   

   

   

   

 • Додељени индекси студентима докторских академских студија

   

  Студенти докторских академских студија - медицинских, стоматолошких и фармацеутских наука уписани школске 2015/16. године примили су индексе на свечаној подели која је одржана 1.12.2015. године. После поделе индекса одржано је уводно предавање.

 • Свечано дедељене дипломе


  Свечана додела диплома за 172 дипломца свих студијских програма обављена је 4. децембра 2015. године у амфитеатру Факултета. 

 • Свечано дедељени индекси студентима Докторских академских студија


  Свечана додела индекса студентима Докторских академских студија уписаних школске 2014/2015. године, обављена је у четвртак 20.11.2014. године. Новим докторандима обратио се Декан факултета проф. др Стеван Илић, као и продекан за последипломску наставу проф. др Гордана Коцић.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42