Јединствене ранг листе школске 2020/21. године у ПРВОМ конкурсном року - ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Штампа

 

Утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима утврђеним општим актом који доноси Сенат Универзитета на предлог Медицинског факултета.

 

После завршеног уношења података, према броју освојених поена, Медицински факултет саставља ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ која садржи: име и презиме кандидата, број бодова из средње школе, број бодова са пријемног испита и укупан број бодова.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор. Рокови за подношење приговора објављују се после истицање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ на сајту и на огласним таблама Факултета.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК  (01.07.2020.)