combine_images_980.jpg

Упис кандидата у прву годину студије школске 2018/19. у ПРВОМ конкурсном року

Штампа

Датум објаве: 10.07.2018.

Упис кандидата, који су на основу коначне ранг-листе стекли право уписа обављаће се 11. и 12. јула у времену од 09.00 до 13.00 сати и 13. јула у времену од 08.00 до 10.00 сати.

 

ЗА УПИС ПРИПРЕМИТИ:

 • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • оверену диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
 • очитану биометријску личну карту
 • лекарско уверење
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • једну фотографију формата 2,5 х 2,00 цм
 • два обрасца шв - 20
 • доказ о уплати накнаде за упис и индекс у износу од 6.000,00 динара
 • за самофинансирајуће студенте интегрисаних академских студија, доказ о уплати прве рате школарине, у износу од 20.000,00 динара
 • за студенте основних струковних студија, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 12.000,00 динара

 

ЖИРО-РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЈЕ: 840-1681666-03, позив на број:

 • за студије медицине 05 - 1
 • за студије стоматологије 05 - 2
 • за студије фармације 05 - 3
 • за основне струковне студије 05- 4

 

ПОДЕЛА ИНДЕКСА ОБАВИЋЕ СЕ 28. СЕПТЕМБРА 2018. ГОД.

 

ПРОЗИВКА НЕУПИСАНИХ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ВРШИЋЕ СЕ У ПЕТАК, 13. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ У 12.00 САТИ У ВЕЛИКОЈ САЛИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА ДУЖНИ СУ ДА СЕ УПИШУ ДО 13. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ ДО 10.00 САТИ. УКОЛИКО СЕ КАНДИДАТ ДО ОВОГ ТЕРМИНА НЕ УПИШЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА. НА ЊЕГОВО МЕСТО УПИСУЈЕ СЕ КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ИСПУНИО ПРЕДВИЂЕНЕ УСЛОВЕ ЗА УПИС, А НА РАНГ-ЛИСТИ ЈЕ БИО ПРЕКО БРОЈА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА УПИС. ПРОЗИВКА НЕУПИСАНИХ КАНДИДАТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, ВРШИЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА РАНГ-ЛИСТИ, ЈАВНО 13.07.2018. ГОДИНЕ У 12.00 САТИ. УКОЛИКО КАНДИДАТ НЕ ПРИСТУПИ ПРОЗИВЦИ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА, ПА СЕ ПРОЗИВА СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ, ПО РЕДОСЛЕДУ.

УКОЛИКО СЕ ЛИСТА КАНИДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ И СТОМАТОЛОГИЈЕ НЕ ПОПУНИ ПО ГОРЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ПОСТУПКУ, МОЖЕ СЕ ДОПУНИТИ КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ИСТОВЕТНЕ ТЕСТОВЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ. ЛИСТА ЗА СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ МОЖЕ СЕ ПОПУНИТИ КАНДИДАТИМА ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ СА РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ, КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ КОНКУРСА, А НА ТОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА.

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42