Врсте ужих здравствених специјализација

Штампа
Датум последње измене четвртак, 06 октобар 2016 09:49

 

Кардиологија

Ендокринологија

Гастроентерохепатологија

Хематологија

Нефрологија

Пулмологија

Реуматологија

Онкологија

Аудиологија

Клиничка неурофизиологија са епилептологијом

Васкуларна хирургија

Хирургија дигестивног система

Трауматологија

Медицинска цитологија

Клиничка патологија

Неурорадиологија

Дигестивна радиологија

Вирусологија

Бактериологија

Медицинска информатика

Здравствено васпитање

Молекуларно биолошка и имунохемијска дијагностика

Лабораторијска дијагностика у онкологији

Лабораторијска ендокринологија

Лабораторијска техника за изучавање протеина