combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Студијски програм специјалистичких струковних студија за стицање звања СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА се темељи на потребама друштва за високообразованим кадровима у овој области који су оспособљени да и у теоријском смислу, као и са аспекта стручних вештина прате прогресивни развој медицинских наука. Програм специјалистичких струковних студија обезбеђује дипломираним студентима широку и чврсту основу за јавно-здравствени рад, високе компетенције у теорији клиничке праксе, стручне вештине за имплементацију савремених метода у пружање неге и бригу о пацијенту, истраживачки рад и лидерску стручну улогу у организацији ресурса, контроли трошкова и квалитета у овој области здравствене заштите и образовању кадра.

У прву годину специјалистичких струковних студија специјалиста медицинска сестра/техничар може се уписати лице које је завршило основне струковне студије, студијски програм струковна медицинска сестра/техничар са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова. Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.

Студије трају једну наставну годину, односно два семестра, укупно 960 часова и носе укупно 60 ЕСПБ. У првом семестру се изводи теоријска и практична настава из обавезних предмета (укупно 600 часова наставе), док се током другог семестра обавља практична настава (стручна пракса из предмета изборног блока – 300 часова) и припрема завршни стручни рад (60 часова). Завршни стручни рад се састоји из практичног дела, писаног текста и усмене одбране и вреднује се са 7 ЕСПБ. Тема стручног рада је из области једног од стручно-апликативних предмета.

У структури програма су академско-образовни предмети заступљени са 18,33% ЕСПБ, стручни са 41,66 % ЕСПБ и стручно-апликативни са 40% ЕСПБ). Проценат изборних предмета је 23,33 % ЕСПБ.Студијски програм има 9 обавезних и 2 изборна предмета.

У првом семестру студенти похађају теоријску и практичну наставу из предмета: Јавно здравље, Основи педагогије, Енглески језик, Mенаџмент у здравству, Интерна медицина са негом, Хирургија са негом, Педијатрија са негом, Инфективне болести са негом, и Методологија истраживањa у здравству, док у другом семетру обављају стручну праксу у оквиру предмета изборног блока и раде на припреми завршног рада уз консултације са изабраним ментором.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42