combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Специјалистичке струковне студије СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР су студије првог степена за стицање стручног назива Специјалиста струковни инструментар.

Препоруке многобројних европски асоцијација повезаних са здравственом негом, управо се базирају на потребама друштва за високообразованим кадровима које могу да прате прогресивни развој медицинских наука, тако што ће се усмеравати на ужа специјална подручја у којима могу да продубе своја теоријска и практична знања усмерена ка пружању што квалитетније здравствене неге.

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је завршило основне струковне студије, студијски програм струковна медицинска сестра са остварених најмање 180 ЕСПБ или основне академске студије са остварених 240 ЕСПБ из пољa медицинских наука. Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.

Студијски програм Специјалиста струковни инструментар траје једну школску годину са 60 ЕСПБ (два семестра). Укупан број часова на студијском програму износи 1050, од тога 615 часова активне наставе (300 часова предавања и 315 вежби) и 435 часова менторског рада са студентима и часова стручне праксе.

У првом семестру се изводи теоријска и практична настава док се током другог семестра обавља настава из предмета изборног блока, стручна пракса по избору из једног од следећих предмета: Абдоминална хирургија, Васкуларна хирургија, Ортопедија, Дечја хирургија, Грудна хирургија, Неурохирургија, Офталмолошка хирургија, Пластична хирургија, Гинекологија, Оториноларингологија и припрема израде завршног радa. Програм има 7 обавезних и 2 изборна предмета. Завршни рад је из области стручно апликативних предмета и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од практичног дела, писаног текста и усмене одбране истог и носи 7 ЕСПБ.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током једне године студија усвоји основна знања, вештине и ставове из академско опште обавезних предмета (Енглески језик, Mетодологија истраживања у здравству и Менаџмент у здравству); стручних (Интерна медицина са негом, Хирургија са негом, Микробиологија), предмета изборног блока (Педијатрија са негом, ОРЛ са негом, Офталмологија са негом, Гинекологија и акушерство са негом) и стручно апликативних предмета (Техника инструментирања , Стручна пракса, Завршни рад).

Теоријска настава и кабинетске вежбе реализују се у слушаоницама и кабинетима Mедицинског факултета. Стручно апликативни делови програма се реализују на клиникама где се одвијају високоспецифични дијагностички и терапијски поступци, у операционим салама и на оделељима хируршких клиника различитих специјалности (абдоминална хирургија, васкуларна хирургија, ортопедија, неурохирургија, гинекологија, оториноларингологија, офталмологија, пластична хирургија итд. ) што студентима омогућава стицање знања и савладавање практичних вештина у тимском раду хирург- инструментар- анестезиолог, у оквиру уже стручне области у сестринству – инструментирање у операционој сали.


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42