Докторске академске студије

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

На докторске академске студије уписују се најквалитетнији кандидати, лица са завршеним академским студијама са најмање 300 ЕСП бодоваи општом просечном оценом најмање 8 (осам) на тим студијама, лица која имају завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСП бодова и објављене научне радове у складу са Правилником Факултета, или лица која имају завршене студије по правилима које су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС", број 76/2005..)


Медицински факултет у Нишу  остварује докторске академске студије за стицање научног звања:

Studije III M

 Studije III S

 Studije III F

 

НаРДуС-Национални Репозиторијум Дисертација у Србији

nardus