Избор најбољих дипломаца и студената

Штампа

 

Датум објаве: 26.10.2018.

Медицински факултет у Нишу упућује позив студентима  за пријављивање на избор НАЈБОЉИХ.

 

КОНКУРС-ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
   
 

На Медицинском факултету у Нишу постоји утврђена процедура за избор најбољег дипломца Факултета, најбољих дипломаца студијских програма  интегрисаних академских и основних струковних студија, као и  избор најбољих студенета по годинама студија интегрисаних академских студија.

Најбољи дипломац се бира сваке године и предлаже Универзитету ради доделе признања и награда, као и другим институцијама на њихов захтев. Сваке године се, такође, бирају најбољи студенти година са сваког од студијских програма.

 
Почетком сваке школске године, свим дипломцима и студентима свих година интегрисаних академских студија, у име Факултета, Комисија за анализу ефикасности студирања, упути ПОЗИВ за пријављивање.
     
 ПРАВИЛНИЦИ
   
     
Право на рангирање утврђено је у зависности од степена студија за који се кандидат пријављује:
Правилником за интегрисане академске студије     1pdf
Правилником за основне струковне студије    1pdf
   
     
КРИТЕРИЈУМИ
   
     
Критеријуми за избор најбољих су:  
  • успех у току студирања и
  • потигнут успех на тесту провере знања из предмета који чине тзв. CORE CURRICULUM. 1pdf
   
     
ПРИЈАВЕ
   
     
Кандидати за избор најбољег ДИПЛОМЦА   пријавни лист   1word
Кандидати за избор најбољег СТУДЕНТА   пријавни лист   1word
   
     
РАНГ ЛИСТЕ
   
     
Комисија за анализу ефикасности студирања спроводи тест провере знања и објављује ранг листе:  
 
Ранг листа најбољих ДИПЛОМАЦА   1pdf
Ранг листа најбољих СТУДЕНАТА по годинама студија   1pdf
   
     
 Најбољим дипломцима и најбољим студентима на годинама студија декан Факултета на свечан начин уручује одговарајућа признања.