combine_images_980.jpg

Кoнкурс зa дoдeлу 10 стипeндиja

Штампа

 

Датум објаве: 07.11.2018.

 

Hemofarm1Хeмoфaрм фoндaциja рaсписуje КOНКУРС зa шкoлску 2018/19 гoдину зa дoдeлу 10 стипeндиja Студeнтимa кojи су први пут уписaли зaвршну гoдину oснoвних/интeгрисaних aкaдeмских студиja нa фaкултeтимa чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 11.11.2018.

 

 

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42