Садржаји предмета 2018.

Штампа

 

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. С-СМС-I-1 Јавно здравље  
2. С-СМС-I-2 Основи педагогије  
3. С-СМС-I-3 Енглески језик  
4. С-СМС-I-4 Mенаџмент у здравству  
5. С-СМС-I-5 Интерна медицина са негом  
6. С-СМС-I-6 Хирургија са негом  
7. С-СМС-I-7 Педијатрија са негом  
8. С-СМС-I-8 Инфективне болести са негом  
9. С-СМС-I-9 Методологија истраживањa у здравству  
10. С-СМС-I-10.а Интерна медицина са негом (стручна пракса)  
С-СМС-I-10.б Хирургија са негом (стручна пракса)  
С-СМС-I-10.в Педијатрија са негом (стручна пракса)  
С-СМС-I-10.г Инфективне болести са негом (стручна пракса)  
11. С-СМС-I-11 Завршни стручни рад