Садржаји предмета 2018.

Штампа

 

1. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. С-I-1 Mедицина и друштво  
2. С-I-2 Молекуларна и хумана генетика  
3. С-I-3 Медицинска статистика и информатика  
4. С-I-4 Анатомија  
5. С-I-5 Физичко васпитање*  
6. С-I-6 Хистологија и ембриологија  
7. С-I-7 Биохемија и орална биохемиjа  
8. С-I-8 Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном  
9. С-I-9 Морфологија зуба  
10. С-I-10.а Прва помоћ  
С-I-10.б Хемија у стоматологији  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава.

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
11. С-II-11 Микробиологија и имунологија  
12. С-II-12 Стоматолошки материјали  
13./14. С-II-13/14.а Медицинска генетика у стоматологији  
С-II-13/14.б Принципи и етика научноистраживачког рада  
С-II-13/14.в Физичке методе у стоматологији  
С-II-13/14.г Менаџмент у здравству  
15. С-II-15 Физиологија  
16. С-II-16 Патологија и орална патологија  
17. С-II-17 Енглески језик у стоматологији  
18. С-II-18 Стоматолошка протетика - претклиника  
19. С-II-19 Патофизиологија  

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
20. С-III-20 Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом  
21. С-III-21 Радиологија  
22./23. С-III-22/23.а Основи имунологије  
С-III-22/23.б Штетни ефекти лекова  
С-III-22/23.в Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији  
С-III-22/23.г Дијететика  
24. С-III-24 Интерна медицина  (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)  
25. С-III-25 Фармакологија са токсикологијом  
26. С-III-26 Болести зуба - претклиника  
27. С-III-27 Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)  
28. С-III-28 Дерматовенерологија  
29. С-III-29 Анестезија у стоматологији  

 

4. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
30. С-IV-30 Болести ризика  
31./32. С-IV-31/32.а Oдабрана поглавља фитотерапије  
С-IV-31/32.б Геростоматологија  
С-IV-31/32.в Страх од стоматолога  
33. С-IV-33 Орална хирургија  
34. С-IV-34 Стоматолошка протетика клиника 1  
35. С-IV-35 Рестауративна одонтологија  
36. С-IV-36 Орална медицина  
37. С-IV-37 Претклиничка ендодонција  
38. С-IV-38 Гнатологија  
39. С-IV-39 Превентивна стоматологија  

 

5. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
40. С-V-40 Орална хигијена  
41./42. С-V-41/42.а Ласеротерапија у стоматологији  
С-V-41/42.б Епидемиологија обољења пародонцијума  
С-V-41/42.в Стоматолошки третман деце са посебним потребама  
С-V-41/42.г Ортодонтско хируршки третман малоклузија  
43. С-V-43 Стоматолошка протетика клиника 2  
44. С-V-44 Клиничка ендодонција  
45. С-V-45 Ортопедија вилицa  
46. С-V-46 Пародонтологија  
47. С-V-47 Дечја стоматологија  

 

6. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
48. С-VI-48 Оториноларингологија  
49. С-VI-49 Имплантологија  
50./51. С-VI-50/51.а Ургентна стоматологија  
С-VI-50/51.б Пародонтална хирургија  
С-VI-50/51.в Форензичка стоматологија  
С-VI-50/51.г Интерпрофесионално образовање  
52. С-VI-52 Максилофацијална хирургија  
53. С-VI-53 Судска медицина  
54. С-VI-54 БЛОК Рестауративна стоматологија  
55. С-VI-55 БЛОК Педодонција  
56. С-VI-56 Дипломски рад