Садржаји предмета 2018.

Штампа

 

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. Ф-I-1 Увод у фармацију  
2. Ф-I-2 Математика  
3. Ф-I-3 Физика  
4. Ф-I-4 Биологија са хуманом генетиком  
5. Ф-I-5 Анатомија  
6. Ф-I-6 Општа и неорганска хемија  
7. Ф-I-7 Органска хемија 1  
8. Ф-I-8 Физичко васпитање*  
9. Ф-I-9 Енглески језик  
10. Ф-I-10 Хистологија и ембриологија  
11. Ф-I-11 Ботаника  
12. Ф-I-12 Физичка хемија  
13. Ф-I-13 Аналитичка хемија 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
14. Ф-II-14 Аналитичка хемија 2  
15. Ф-II-15 Органска хемија 2  
16. Ф-II-16 Инструменталне методе хемијске анализе  
17. Ф-II-17 Општа биохемија  
18. Ф-II-18 Физиологија  
19. Ф-II-19 Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења  
20. Ф-II-20 Микробиологија и основи имунологије  
21. Ф-II-21 Фармацеутска имунологија  
22. Ф-II-22 Броматологија  
23. Ф-II-23 Фармакогнозија 1  

 

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
24. Ф-III-24 Фармацеутска хемија органских једињења 1  
25. Ф-III-25 Фармакогнозија 2  
26. Ф-III-26 Патофизиологија  
27. Ф-III-27.а Радиофармација  
Ф-III-27.б Хемија биоелемената  
Ф-III-27.в Хемија хетероциклуса  
Ф-III-27.г Колоидна хемија  
Ф-III-27.д Изоловање и синтеза секундарних метаболита  
Ф-III-27.ђ Фармацеутска биологија ћелије  
Ф-III-27.е Минералне супстанце - хемија и биолошки значај  
Ф-III-27.ж Систематика лековитих биљака  
28. Ф-III-28 Фармакологија  
29. Ф-III-29 Фармацеутска хемија органских једињења 2  
30. Ф-III-30 Фармацеутска технологија 1  
31. Ф-III-31 Статистика у фармацији  
32. Ф-III-32.а Информатика  
Ф-III-32.б Увод у научноистраживачки рад  
Ф-III-32.в Вештина комуникације  

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
33. Ф-IV-33 Аналитика лекова  
34. Ф-IV-34 Медицинска биохемија  
35. Ф-IV-35 Фитотерапија 1  
36. Ф-IV-36 Фармацеутска технологија 2  
37. Ф-IV-37 Фармакотерапија  
38. Ф-IV-38 Дијететика  
39. Ф-IV-39 Фармакокинетика  
40. Ф-IV-40 Козметологија  
41. Ф-IV-41.а Анализа фенолних једињења у природним производима  
Ф-IV-41.б Вода у фармацији  
Ф-IV-41.в Лековити природни производи  
Ф-IV-41.г Амбалажни материјали у фармацији  
Ф-IV-41.д Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима  
Ф-IV-41.ђ Хемоинформатика  
Ф-IV-41.е Штетни ефекти лекова  
Ф-IV-41.ж Самонега и самолечење  
Ф-IV-41.з Савремене инструменталне методе у фармацији  

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
42. Ф-V-42 Токсикологија  
43. Ф-V-43 Биофармација  
44. Ф-V-44 Основи индустријске фармације  
45. Ф-V-45 Клиничка фармација  
46. Ф-V-46 Основи фармацеутске биотехнологије  
47./48. Ф-V-47/48.а Лекови и трудноћа  
Ф-V-47/48.б Увод у клиничку медицину  
Ф-V-47/48.в Фармакотерапија кардиоваскуларних болести  
Ф-V-47/48.г Основи фармацеутског менаџмента  
Ф-V-47/48.д Фармакоепидемиологија  
Ф-V-47/48.ђ Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на ћелијским моделима in vitro  
Ф-V-47/48.е Фитотерапија 2
 
Ф-V-47/48.ж Маркетинг у фармацији  
Ф-V-47/48.з Спортска фармација  
Ф-V-47/48.и Интерпрофесионално образовање  
49. Ф-V-49 Фармацеутско законодавство и етика  
50. Ф-V-50 Фармацеутска пракса  
51. Ф-V-51 Стручна пракса  
52. Ф-V-52 Дипломски рад