combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине трају 6 година односно 12 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара, приказа случаја), 4) летње стручне праксе, клиничке практичне наставе и самосталног рада који је у функцији израде завршног дипломског испита. Однос појединих облика наставе дефинисан је у складу са исходом студијског програма. Укупан број часова у курикулуму студијског програма износи 5680, а број часова активне наставе 4740, од којих је 2235 посвећено теоријској настави, а 2505 часова вежбама и другим облицима активне наставе. Број часова активне наставе је већи од броја који представља законски минимум. Летња стручна пракса и клиничка практична настава обухватају 790 часова, а самостални рад студената за израду дипломског рада обухвата још 150 часова.

Укупно ангажовање студената студијског програма интегрисаних академских студија-Mедицине кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 360 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

Имплементација ЕСПБ извршена је према немодуларизованом систему, у којем сваки предмет може имати различит број бодова тако да је укупан број бодова у једној академској години 60. Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Опширније: О студијском програму

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42