combine_images_980.jpg

Председништво Студентског парламента

Штампа

 

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

 Nemanja Ivankovic

 

 

НЕМАЊА ИВАНКОВИЋ

 

СТУДЕНТ VI ГОДИНЕ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : МЕДИЦИНА

 

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  09.12.1992, Ниш
Oбрaзoвaњe 

Oснoвнa шкoлa ''Коле Рашић''

Гимназија ''Светозар Марковић''

Прoсeчнa oцeнa   9.03
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
 • Члан Студентског парламента Универзитета у Нишу 2016/2017, 2017/2018.
 • Члан Савета Медицинског факултета 2017/2018.
 • Члан наставно – научног већа 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
 • Председник Спортског друштва „Медицинар“ 2016/2017.
 • Потпредседник Спортског друштва „Медицинар“ 2015/2016.
 • Секретар Студентског парламента 2015/2016.
 • Млади амбасадор спорта 2015/2016.
 • Члан редакције студентског часописа „Medica magazin
 • Голман фудбалске екипе Медицинског факултета
Jeзици  енглески, руски, немачки
Објављени студентски радови Аутор и коаутор више студентских радова
Награде и признања
 • Вукова диплома за одличан успех у основној школи
 • Вукова диплома за одличан успех у средњој школи
 • Дипломе и похвале са такмичења из физике, математике и хемије

 


 

 

 

ПOТПРEДСEДНИЦИ СТУДEНТСКOГ ПAРЛAМEНТA:

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: MEДИЦИНA

 

 1. Boris Kahrimanovic M

 

 

БОРИС КАХРИМАНОВИЋ

 

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  02.04.1994, Ниш
Oбрaзoвaњe 

Oснoвнa шкoлa Цар Константин''

Медицинска школа „Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   9.0
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2015/2016, 2016/2017,2017/2018.)
 • Представник године на медицини (2016/2017, 2017/2018.)
 • Члан наставно-научног већа (2017/2018.)
 • Члан одбора за основну наставу
 • Члан одбора за специјалистичке студије
 • Члан студентског парламента Универзитета у Нишу (2017/2018.)
 • Члан редакције студентског часописа ’’Medica magazin’’
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета у Нишу
Jeзици  енглески
Награде и признања: Вукова диплома за одличан успех у основној школи

  

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

 

 

 2. Dusan Radisavljevic S

 

 

ДУШАН РАДИСАВЉЕВИЋ

 

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  01.01.1995. Брус
Oбрaзoвaњe 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Брус

Гимназија Брус

Прoсeчнa oцeнa   8.83
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Mедицинског факултета ( 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)
 • Члан наставно-научног већа (2016/2017, 2017/2018)
 • Члан редакције студентског часописа „Мedica magazin“
Jeзици  енглески
Награде и признања Вукова диплома за одличан успех у основној и средњој школи

 

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ФАРМАЦИЈА

 

 

 3. Hristina Vidanovic F

 

 

ХРИСТИНА ВИДАНОВИЋ

 

СТУДЕНТ IV ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  24.07.1994, Пирот
Oбрaзoвaњe 

Основна школа "Иво Андрић"

Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   8.00
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Представник године на Фармацији (2013/14, 2014/15.)
 • Члан Студентског парламента (2013/14, 2014/15, 2017/18.)
 • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2017/18.)
 • Члан Одбора за НИР (2014/15.)
 • Члан Одбора за основну наставу (2017/18.)
Jeзици  енглески
Награде и признања Вукова диплома за одличан успех у основној школи

 

 

 

 СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

 

 4. Gabrijela Zlatkovic OSS

 

 

ГАБРИЈЕЛА ЗЛАТКОВИЋ

 

СТУДЕНТ III ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  17.04.1994, Врање
Oбрaзoвaњe 

Основна школа ''Светозар Марковић'', Врање

Медицинска школа ''Др Изабел Емсли Хатон'', Врање

Прoсeчнa oцeнa   9.0
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2015/16, 2016/17, 2017/18.)
 • Представник године на студијском програму Основне струковне студије (2016/2017, 2017/2018.)
 • Члан Комисије за осигурање квалитета наставе Медицинског факултета (2017/2018.)
Jeзици енглески
Награде и признања Вукова диплома за одличан успех у основној и средњој школи

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42