combine_images_980.jpg

Студент продекан

Штампа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Медицински факултет има студента продекана ког бира Студентски парламент. Студент продекан бира се на период од једне године већином гласова на конститутивној седници Студентског парламента. Он представља студенте, координира образовни и научни рад и остале активности студената. Студент продекан учествује у раду Наставно-научног већа и Савета и заступа интересе студената у тим органима. Студент продекан сарађује са продеканима и учествује у раду Колегијума, а за свој рад он одговара Студентском парламенту.

Кандидат за студента продекана мора бити одличан студент, истакнут у ваннаставним активностима са жељом за обликовањем факултета према студентским потребама и који представља студенте у организацији наставног процеса.

 

 

 Uros Ilic

 

 

УРОШ ИЛИЋ

 

СTУДEНT VI  ГOДИНE

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: МЕДИЦИНА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  05.04.1993. Ниш
Oбрaзoвaњe 

Основна школа ''Душан Радовић''

Гимназија ''Бора Станковић''

Прoсeчнa oцeнa   9.24
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
  • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2013/14, 2015/16, 2016/2017, 2017/2018)
  • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2016/17, 2017/2018)
  • Члан Етичког комитета Медицинског факултета у Нишу (2015/2018)
  • Члан редакције студентског часописа ’’Medica magazin’’
  • Потпредседник Студентског парламента Медицинског факултета (2016/17)
  • Члан Савета Медицинског факултета
  • Представник године 2017/2018.
Jeзици  енглески
Објављени студентски радови Аутор и коаутор више студентских радова

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42