Документи Комисије

Штампа


Правилник о признавању ЕСП бодова

Планови рада и Извештаји Комисије од 2009. године до данас: 

 

 Планови рада Комисије Извештаји Комисије
       
1pdf План рада Комисије за 2021/22.годину 1pdf Извештај Комисије за 2020/21.годину
1pdf  План рада Комисије за 2020/21.годину 1pdf  Извештај Комисије за 2019/20.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2019/20.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2018/19.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2018/19.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2017/18.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2017/18.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2016/17.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2016/17.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2015/16.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2015/16.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2014/15.годину
1pdf   План рада Комисије за 2014/15.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2013/14. годину
 1pdf  План рада Комисије за 2013/14.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2012/13.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2012/13.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2011/12.годину
 1pdf  План рада Комисије за 2011/12.годину  1pdf  Извештај Комисије за 2010/11.годину
1pdf  План рада Комисије за 2010/11.годину 1pdf   Извештај Комисије за 2009/10.годину