Активности Комисије

Штампа


Извештај о резултатима вредновања курикулума, 2012. година >>>
 


Анализа резултата евалуације оптерећења студената I и II године Интегрисаних академских студија медицинe >>>Извештај о раду Комисије за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студенатa >>>