План наставе 2018.

Штампа
 

 1. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. С-СИ-I-1 Микробиологија I С О 60 0 0 2
2. С-СИ-I-2 Енглески језик I АО О 30 0 0 2
3. С-СИ-I-3 Методологија истраживања у здравству I AO О 30 30 0 3
4. С-СИ-I-4 Менаџмент у здравству I AO О 30 30 0 3
5. С-СИ-I-5 Интерна медицина са негом I С О 45 45 0 4
6. С-СИ-I-6 Хирургија са негом I С О 30 45 0 3
7. С-СИ-I-7 Техника инструментирања I С О 30 120 0 7
8. С-СИ-I-8 Изборни предмет I С И 45 45 0 5
9. С-СИ-I-9 Изборни предмет – стручна пракса II СА И 0 0 375 24
10. С-СИ-I-10 Завршни стручни рад II СА И 0 0 60 7
Укупно часова активне наставе на години 300 315 435  
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1050 60

 

УКУПНО

 

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 615 60
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 1050

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. С-СИ-I-8.а Педијатрија са негом I 5
2. С-СИ-I-8.б Оториноларингологија са негом I
3. С-СИ-I-8.в Офталмологија са негом I
4. С-СИ-I-8.г Гинекологија и акушерство са негом I
5. С-СИ-I-9.а Абдоминална хирургија (стручна пракса) II 24
6. С-СИ-I-9.б Васкуларна хирургија (стручна пракса) II
7. С-СИ-I-9.в Пластична хирургија (стручна пракса) II
8. С-СИ-I-9.г Неурохирургија (стручна пракса) II
9. С-СИ-I-9.д Ортопедска хирургија (стручна пракса) II
10. С-СИ-I-9.ђ Дечја хирургија (стручна пракса) II
11. С-СИ-I-9.е Грудна хирургија (стручна пракса) II
12. С-СИ-I-9.ж Гинекологија (стручна пракса) II
13. С-СИ-I-9.з Оториноларингологија (стручна пракса) II
14. С-СИ-I-9.и Офталмолошка хирургија(стручна пракса) II
15. С-СИ-I-10 Завршни рад II 7
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 36