План наставе 2018.

Штампа
 
 

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. С-СЕИ-I-1 Јавно здравље I С О 30 45 0 4
2. С-СЕИ-I-2 Медицинска екологија I С О 45 45 0 5
3. С-СЕИ-I-3 Енглески језик I АО О 30 0 0 2
4. С-СЕИ-I-4 Епидемиологија I С О 45 45 0 6
5. С-СЕИ-I-5 Основи педагогије I АО О 15 30 0 3
6. С-СЕИ-I-6 Mенаџмент у здравству I АО О 30 30 0 3
7. С-СЕИ-I-7 Методологија истраживања у здравству I АО О 30 30 0 3
8. С-СЕИ-I-8 Микробиологија воде и намирница I С О 30 45 0 7
9. С-СЕИ-I-9 Дијететика I СА О 15 30 0 3
10. С-СЕИ-I-10 Социјална медицина I С О 30 30 0 3
11. С-СЕИ-I-11 Изборни предмет II СА И 0 0 300 11
12. С-СЕИ-I-12 Завршни стручни рад II СА И 0 0 60 10
Укупно часова активне наставе на години 300 330    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 990 60

 

УКУПНО

 

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 630 60
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 990

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. С-СЕИ-I-11.а Дијететика(стручна пракса) II 11
2. С-СЕИ-I-11.б Социјална медицина(стручна пракса) II
3. С-СЕИ-I-11.в Епидемиологија(стручна пракса) II
4. С-СЕИ-I-11.г Медицинска екологија(стручна пракса) II
5. С-СЕИ-I-11.д Микробиологија воде и намирница(стручна пракса) II
6. С-СЕИ-I-12 Завршни стручни рад II 10
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 21