combine_images_980.jpg

План наставе 2013.

Штампа

 

Ред.бр.

Назив предмета

I година

II година

III година

IV година

V година

УКУПНО

СРС**

ЕСПБ

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

 

1.

Увод и фармацију

1+0

15+0=15

 

2

2.

Математика

2+2

30+30=60

 

4

3.

Физика

3+2

45+30=75

 

5

4.

Биологија са хуманом генетиком

3+2

45+30=75

 

5

*

Физичко васпитање   *

0+2

0+2

0+2

0+2

 

 

 

 

 

 

0+120=120

 

/

5.

Општа хемија

4+2

60+30=90

 

7

6.

Анатомија

2+1

30+15=45

 

3

7.

Органска хемија 1

2+0

2+1

60+15=75

 

6

8.

Енглески језик

2+0

30+0=30

 

2

9.

Хистологија и ембриологија

2+1

30+15=45

 

4

10.

Ботаника

3+3

45+45=90

 

7

11.

Неорганска хемија

2+2

30+30=60

 

4

12.

Физичка хемија

3+1

45+15=60

 

5

13.

Аналитичка хемија 1

2+3

30+45=75

 

6

14.

Аналитичка хемија 2

3+5

45+75=120

 

8

15.

Органска хемија 2

4+3

60+45=105

 

8

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

3+3

45+45=90

 

6

17.

Општа биохемија

3+1

45+15=60

 

5

18.

Физиологија

2+1

3+2

75+45=120

 

8

19.

Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

2+1

30+15=45

 

4

20.

Микробиологија и основи имунологије

3+2

45+30=75

 

5

21.

Фармацеутска имунологија

2+2

30+30=60

 

4

22.

Броматологија

3+3

45+45=90

 

6

23.

Фармакогнозија 1

2+4

30+60=90

 

6

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

5+4

75+60=135

 

9

25.

Фамакогнозија 2

3+3

45+45=90

 

6

26.

Патофизиологија

5+3

75+45=120

 

9

27.

Изборни предмет (сем V)

1+0

15+0=15

 

2

28.

Фармакологија

3+1

4+2

105+45=150

 

11

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

4+4

60+60=120

 

8

30.

Фармацеутска технологија 1

3+7

45+105=150

 

10

31.

Статистика у фармацији

1+1

15+15=30

 

2

32.

Изборни предмет (сем VI)

2+0

30+0=30

 

3

33.

Аналитика лекова

4+4

60+60=120

 

8

34.

Медицинска биохемија

4+4

60+60=120

 

8

35.

Фитотерапија

2+2

30+30=60

 

5

36.

Фармацеутска технологија 2

2+2

3+3

75+75=150

 

10

37.

Фармакотерапија

3+2

3+2

90+60=150

 

10

38.

Дијететика

2+2

30+30=60

 

5

39.

Фармакокинетика

3+3

45+45=90

 

7

40.

Козметологија

2+2

30+30=60

 

4

41.

Изборни предмет (сем VIII)

2+0

30+0=30

 

3

42.

Токсикологија

4+4

60+60=120

 

8

43.

Биофармација

1+2

15+30=45

 

2

44.

Основи индустријске фармације

3+3

45+45=90

 

5

45.

Клиничка фармација

3+3

45+45=90

 

6

46.

Изборни предмет (сем IX)

2+1

30+15=45

 

2

47.

Изборни предмет (сем IX)

2+1

30+15=45

 

2

48.

Фармацеутско законодавство и етика

2+2

30+30=60

 

3

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

2+1

30+15=45

 

3

50.

Фармацеутска пракса

2+2

30+30=60

 

4

51.

Стручна студентска пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

15

52.

Дипломски рад

150

10

Предавања

255

240

225

225

255

210

225

225

225

90

2175

 

Вежбе

135

165

195

210

165

210

210

180

210

75

1755

 

Свега

390

405

420

435

420

420

435

405

435

165

 3930

 

Стручна пракса и дипломски рад

250

УКУПНО

795

855

840

840

600

 

4180

300

* Факултативна настава, тако да број часова није приказан у укупном збиру

** СРС-самостални рад студента

Изборни предмети:

Ред. бр

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ за предмет

ЕСПБ

27.а

Радиофармација

V

2

2

27.б

Хемија биоелемената

V

2

27.в

Хемија хетероциклуса

V

2

27.г

Колоидна хемија

V

2

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

V

2

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

V

2

32

Енглески језик у фармацији

VI

3

3

32

Информатика

VI

3

32

Увод у научноистраживачки рад

VI

3

32.г

Вештина комуникације

VI

3

32.д

Лековити природни производи

VI

3

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

VIII

3

3

41.б

Вода у фармацији

VIII

3

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

VIII

3

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

VIII

3

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

VIII

3

46/47

Лекови и трудноћа

IX

2

4

46/47

Штетни ефекти лекова

IX

2

46/47

Увод у клиничку медицину

IX

2

46/47

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

IX

2

46/47

Основи фармацеутског менаџмента

IX

2

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

IX

2

46/47

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

IX

2

46/47

Интерпрофесионално образовање IX 2

51.

Дипломски рад

X

10

10

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42